Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZWD-3

Zautomatyzowany Wóz Dowódczy typu ZWD - 3

Przeznaczenie:

Zautomatyzowany Wóz Dowódczy typu ZWD - 3, na podwoziu Tarpana, przeznaczony jest do zapewnienia łączności dla osób funkcyjnych na szczeblu związku taktycznego. Jest również przystosowany do współdziałania z systemem łączności STORCZYK.

ZWD-3 

Podstawowe wyposażenie:

- 2 radiostacje UKF - RRC 9500 (RRC 9311 Fastnet),
- radiostacja KF - RF-5200 (RF-5800H-MP),
- bloki sprzężenia radiowego BSR UKF i KF,
- łącznico-krotnica ŁK - 24A lub cyfrowe urządzenie telekomutacyjne CUT - 1 (CUT-1M),
- regenerator kablowy RK-128/2,
- mikrokomputer,
- terminal osobisty,
- moduł komputerowy MK-16A,
- przełącznica linii abonenckich PLA,
- konwerter optyczny KO-2,
- pulpit operatora PO-240,
- grupowe urządzenie utajniające,
- aparaty telefoniczne AP-82 i AP-92,
- system antenowy: anteny prętowe do radiostacji UKF i KF.

Możliwości eksploatacyjne:

ZWD - 3 zapewnia dowodzenie dla dwóch oficerów jednostek powietrzno-desantowych i oficerów sztabu związku taktycznego na zautomatyzowanych miejscach pracy oraz dla dwóch członków załogi.

W zakresie łączności radiowej ZWD-3 umożliwia:

- pracę w dwóch sieciach radiowych UKF,
- pracę w jednej sieci radiowej KF,
- świadczenie usług radiodostępowych dla korespondentów posiadających radiostacje systemu PR4G lub FALCON I (FALCON II) oraz dla abonentów telefonicznych systemu STORCZYK,
- zautomatyzowaną pracę i transmisję danych różnymi drogami przesyłowymi z udziałem serwera komunikacyjnego z wykorzystaniem radiostacji UKF i KF,
- możliwość prowadzenie transmisji danych z szybkościami do 16 kbit/s dla radiostacji UKF,
- współpracę z różnymi radiostacjami w trybie analogowym dla radiostacji UKF i KF,
- cyfrową pracę foniczną dla radiostacji KF w trybie jawnym i utajnionym,
- transmisję danych w zakresie KF dla radiostacji KF z szybkością do 4800 bit/s.

W zakresie łączności przewodowej ZWD-3 umożliwia:
- obsługę automatyczną do 24 abonentów podłączonych do łącznico-krotnicy lub cyfrowego urządzenia telekomutacyjnego,
- tworzenie traktów cyfrowych i łączenie z innymi łącznicami lub systemem STORCZYK,
- prowadzenie utajnionej łączności fonicznej i transmisji danych z szybkością 16 kbit/s dla abonentów cyfrowych łącznico-krotnicy lub CUT,
- prowadzenie łączności fonicznej i transmisji danych za pomocą cyfrowego aparatu telefonicznego oraz podłączonego do niego mikrokomputera,
- świadczenie usług radiodostępowych dla abonentów systemu łączności przewodowej łącznico-krotnicy lub cyfrowego urządzenia telekomutacyjnego.

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP