Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZWD-1

Zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD-1

Zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD-1 przeznaczony jest do zapewnienia łączności dla osób funkcyjnych stanowiska dowodzenia szczebla taktycznego i  zamontowany został na podwoziu gąsienicowego transportera opancerzonego MTLB.

ZWD-1

Do zasadniczego wyposażenia należy zaliczyć:

radiostację KF RF-5200, dwie radiostacje RRC 9500, blok sprzężenia radiowego BSR, łącznico-krotnicę ŁK-24A, grupowe urządzenie utajniające GUU oraz mikrokomputer TDR-20K.

Pozwala ono między innymi na realizację łączności radiowej w dwóch sieciach UKF i jednej KF, świadczenie usług radiodostępowych, transmisję danych różnymi drogami przesyłowymi, utajnionej łączności fonicznej i transmisji danych oraz obsługę automatyczną 24 abonentów podłączonych do łącznico-krotnicy.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP