Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jednostką wojskową podporządkowaną Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Realizacja szkolenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki skoncentrowana jest na prowadzeniu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń wynikających z realizacji zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym.

szkolenie

 

Zadania szkoleniowe postawione przed Centrum realizowane są poprzez organizację i prowadzenie następujących rodzajów szkoleń:  

      1. kursy doskonalące;
        2. szkolenie służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych (podstawowe i specjalistyczne);
       3. szkolenie specjalistyczne kandydatów na żołnierzy zawodowych;
       4. szkolenie specjalistyczne na potrzeby kursu szeregowych przygotowujących się do egzaminu na podoficera;
       5. szkolenie  specjalistyczne służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów;
       6. szkolenie specjalistyczne w ramach kursów kwalifikacyjnych na stopnie etatowe: podoficer, podoficer starszy, porucznik i kapitan;
       7. szkolenie przygotowujące żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP