Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYDZIAŁ PERSONALNY

Wydział Personalny wykonuje następujące zadania związane z realizacją przedsięwzięć kadrowych:

  • wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z nich,
  • zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
  • mianowania, odznaczania, opiniowania, planowania rozwoju służbowego żołnierzy zawodowych,
  • zadania dotyczące problematyki organizacyjno — etatowej, kompetencyjnej, ewidencyjnej, zatrudnienia pracowników RON Centrum,
  • planowania i realizowania bieżącego uzupełnienia stanów osobowych Centrum,
  • zadania związane z osiąganiem gotowości do podjęcia działań przez Centrum,
  • przedsięwzięcia związane z organizacją ochrony obiektów w Centrum.

Składa się z Sekcji Personalnej oraz Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej.

 

    
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl