Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYDZIAŁ DYDAKTYCZNY

Cykl Systemów Łączności

Cykl Systemów Łączności realizuje:

 • szkolenie na potrzeby PKW, SON, Grupy Bojowej UE,
 • szkolenie słuchaczy kursów specjalistycznych i doskonalących,
 • szkolenie specjalistyczne słuchaczy Studium Oficerskiego WSO,
 • szkolenie specjalistyczne podchorążych WAT,
 • szkolenie specjalistyczne w ramach kursu podoficerskiego (SP WLąd.),
 • szkolenie specjalistyczne w ramach kursów kwalifikacyjnych na stopnie wojskowe realizowane przez WSO i SP WLąd,
 • szkolenie w ramach służby przygotowawczej.

Sale dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem następującego sprzętu łączności:

 • radiostacje rodziny FALCON II – 1 sala,
 • radiostacje rodziny PR4G F@STNET – 1 sala,
 • radiostacje rodziny FALCON – 2 sale,
 • radiostacje rodziny PR4G – 2 sale,
 • radiostacje TACSAT – 1 sala,
 • radiostacja analogowa średniej mocy R-140 – 1 sala,
 • urządzenia walki elektronicznej – 1 sala,
 • radiostacje lotnicze – 1 sala,
 • Zautomatyzowany Wóz Dowodzenia / AWRS / System HOOK-2 – 1 sala,
 • radiostacje serii AN/PRC-112G oraz AN/PRC-117G – 1 sala,
 • podstawy radiokomunikacji – 1 sala (audytoryjna),
 • wykładowa ze sprzętem komutacyjnym - 1 sala,
 • wykładowa ze sprzętem transmisyjnym - 1 sala.

Jednocześnie w cyklu może się szkolić około 220 słuchaczy.

Cykl Taktyki Wojsk Łączności

Cykl Taktyki Wojsk Łączności realizuje:

 • szkolenie słuchaczy kursów specjalistycznych i doskonalących,
 • szkolenie specjalistyczne słuchaczy Studium Oficerskiego WSO,
 • szkolenie specjalistyczne podchorążych WAT,
 • szkolenie specjalistyczne w ramach kursu podoficerskiego (SP WLąd.),
 • szkolenie specjalistyczne w ramach Kursów kwalifikacyjnych na stopnie wojskowe realizowane przez WSO i SP WLąd.,
 • szkolenie w ramach służby przygotowawczej.

 Sale dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć specjalistycznych:

 • kurs podstawowy taktyki wojsk łączności – 1 sala,
 • kurs w zakresie organizacji łączności środkami radioliniowo-przewodowymi – 1 sala,
 • kurs w zakresie organizacji łączności środkami radiowymi – 1 sala,
 • kurs w zakresie organizowania, kierowania i eksploatowania systemu łączności batalionu/dywizjonu – 1 sala,
 • kurs w zakresie organizowania kierowania i eksploatacji węzłów łączności poziomu taktycznego – 1 sala.

Jednocześnie w cyklu może się szkolić około 220 słuchaczy.

Cykl Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia

Cykl Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia realizuje:

 • szkolenie słuchaczy kursów specjalistycznych i doskonalących,
 • szkolenie na potrzeby PKW, SON, Grupy Bojowej UE,
 • szkolenie specjalistyczne podchorążych WAT,
 • szkolenie specjalistyczne słuchaczy studium oficerskiego WSO.

Sale przeznaczone do szkolenia specjalistycznego:

 • szkolenie PGO, SI KONWÓJ – 1 sala,
 • szkolenie NATO FAS – 1 sala,
 • szkolenie ŁOWCZA/REGA – 1 sala,
 • szkolenie C3IS JAŚMIN – 1 sala,
 • szkolenie LINK 16 – 1 sala,
 • szkolenie TOP FAS – 1 sala,
 • wykładowe audytoryjne – 4 sale,

Jednocześnie w cyklu może się szkolić około 150 słuchaczy.

 

Sale dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem następującego sprzętu:

 • obsługi polowych i stacjonarnych systemów łączności RWŁC i GWŁ – 2 sale,
 • kryptograficznego IP KRYPTO – 2 sale,
 • kryptograficznego ELCRODAT 4-2 – 1 sala,
 • kryptograficznego IFF – 1 sala,
 • wykładowe audytoryjne – 4 sale.

Jednocześnie w cyklu może się szkolić około 200 słuchaczy.

Cykl Informatyki

 Cykl Informatyki realizuje:

 • szkolenie na potrzeby PKW, SON, Grupy Bojowej UE,
 • szkolenie słuchaczy kursów specjalistycznych i doskonalących,
 • szkolenie specjalistyczne słuchaczy Studium Oficerskiego WSO,
 • szkolenie specjalistyczne podchorążych WAT,
 • szkolenie specjalistyczne w ramach kursu podoficerskiego (SP WLąd.),
 • szkolenie specjalistyczne w ramach Kursów kwalifikacyjnych na stopnie wojskowe realizowane przez WSO i SP WLąd,
 • szkolenie w ramach służby przygotowawczej.

Sale dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem następującego sprzętu informatycznego:

 • komputery PC – 5 sal,
 • urządzenia CISCO (routery, switche, firewalle), komputery PC – 1 sala,                        
 • urządzenia ZWT JAŚMIN – 1 sala,
 • telefony IP, mostek konferencyjny, komputery PC – 1 sala.

 Jednocześnie w cyklu może się szkolić około 96 słuchaczy.

Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu realizuje proces szkolenia i wychowania fizycznego w odniesieniu do słuchaczy Centrum oraz prowadzi nadzór merytoryczny i metodyczny nad przebiegiem wszystkich zajęć z wychowania fizycznego w CSŁiI. Ponadto zajmuje się krzewieniem kultury fizycznej, w tym organizowaniem zawodów sportowych i innych form współzawodnictwa sportowego.

Baza szkoleniowa Cyklu:
- Hala sportowa;
- Ośrodek Sprawności Fizycznej;
- Lądowy Tor Przeszkód.
Szczególnie ciekawym obiektem bazy szkoleniowej jest Lądowy Tor Przeszkód wybudowany w 2011 r.

 

Lądowy Tor Przeszkód

Przeznaczenie:
1. zajęcia programowe z wychowania fizycznego;
2. organizacja Mistrzostwa Wojsk Lądowych w Pięcioboju Wojsk Lądowych mężczyzn i kobiet;
3. organizacja Mistrzostw Centrum w pokonywaniu Lądowego Toru Przeszkód;
4. zajęcia szkoleniowe z wychowania fizycznego dla wytypowanych grup szkoleniowych z Wojsk Lądowych na Lądowym Torze Przeszkód.

Dane techniczne:
- długość 500 m;
- szerokość toru wraz z opaską przeznaczoną do treningu 7 m (2 tory o szer. 2 m z obrzeżami 1,5 m);
- tor o nawierzchni tartanowej;
- ilość przeszkód - 20.
Wewnątrz toru przeszkód znajdują się dodatkowo:
- boisko do piłki nożnej z naturalna murawą o wymiarach 65x100 m;
- boiska do siatkówki i koszykówki;
- wielofunkcyjne wiaty o lekkiej konstrukcji podzielone funkcjonalnie na trzy przestrzenie: dwie z nich zamknięte przeznaczone na szatnie "polowe" dla dwóch zespołów, trzecia usytuowana z drugiej strony szatni, otwarta, zadaszona z ławkami umieszczonymi schodkowo służąca jako widownia;
- domek sędziowski umożliwiający prace komisji sędziowskiej, który jest wyposażony w urządzenia sterujące systemem pomiaru czasu wraz z tablicą świetlną umieszczoną na zewnątrz, umożliwiającą obserwację czasu.

 

Lektorat Języków Obcych

Lektorat Języków Obcych realizuje:

 • kształcenie żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej z języka angielskiego na semestralnych kursach poziomu 2 wg. STANAG 6001; limit miejsc: 16 kursantów w grupie, 2 kursy rocznie,
 • sesje egzaminacyjne pokursowych i eksternistycznych z języka angielskiego na poziomach 1 i 2 wg STANAG 6001; limit miejsc: 60 kandydatów na każdą specjalność,
 • układanie egzaminów resortowych z języka angielskiego na poziomach 1 i 2 wg STANAG 6001,
 • organizacyjny i merytoryczny nadzór nad przebiegiem kształcenia językowego w 18 jednostkach wojskowych podporządkowanych rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ,
 • udział w opracowywaniu szczegółowych programów nauczania języka angielskiego na poziomy 1 – 3 wg STANAG 6001,
 • udział w szkoleniach dla lektorów języka angielskiego w kraju i zagranicą,
 • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych z języka angielskiego.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP