Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA

Do zasadniczych zadań Wojskowej Straży Pożarnej należy:

 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, likwidacji miejscowych zagrożeń w Centrum oraz w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego zgodnie z Decyzją Nr: VII / 180 KSRG;
 • Udział w akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w rejonach pomocy wzajemnej;
 • Zabezpieczanie procesów technologicznych (np.: zabezpieczenie operacji lotniczych, strzelań i ćwiczeń na poligonach, przyjmowanie i wydawanie środków bojowych oraz mps) prowadzonych w jednostce;
 • Utrzymanie gotowości operacyjnej do prowadzenia działań ratowniczych;
 • Współdziałanie z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi w zakresie prowadzenia działań ratowniczych;
 • Prowadzenie działań ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
 • Wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 •  Prowadzenie rozpoznania w zakresie występowania potencjalnych zagrożeń pożarowych na terenie Centrum oraz Garnizonu;
 •  Wykonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie Centrum.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP