Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SYMBOLIKA

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jedynym ośrodkiem w kraju kształcącym od 1919 roku kadry łączności, a obecnie także informatyki i walki elektronicznej dla potrzeb Wojska Polskiego. W Centrum odbywają się także szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej. Centrum posiada w swoich strukturach Wojskowy Zespół Sportowy, który reprezentuje WP na arenie krajowej i międzynarodowej. Centrum stacjonuje w Zegrzu Północnym, a usytuowane jest w części zabytkowego Fortu Zegrze z końca XIX w.

Historia
W niecały rok po odzyskaniu niepodległości, 13 września 1919 roku sformowano w Zegrzu k. Warszawy Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. W jego skład wchodziły: Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, Szkoła Podchorążych Wojsk Łączności oraz Kurs Aplikacyjny. 31 maja 1921 roku zmieniono nazwę na Obóz Wyszkolenia Wojsk Łączności, a 10 kwietnia 1923 roku, na Obóz Szkolny Wojsk Łączności, który istniał do 1929 roku.

Z dniem 15 sierpnia 1929 roku, Obóz Szkolny Wojsk Łączności w Zegrzu został przekształcony w Centrum Wyszkolenia Łączności. Zmiany nazw wiązały się ze zmianami zadań edukacyjnych. W Centrum Wyszkolenia Łączności kształcono oficerów służby stałej na kursach doskonalenia, oficerów rezerwy, podoficerów służby stałej i nadterminowych oraz podchorążych rezerwy, którzy w latach trzydziestych stanowili najliczniejszą grupę osobową. Kandydatów na oficerów służby stałej dla potrzeb wojsk łączności w latach 1924-1935 kształcono w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie. W roku 1935 kształcenie kandydatów na oficerów służby stałej przejęło ponownie CWŁ w Zegrzu i prowadziło je nieprzerwanie do września 1939 roku.

W latach 1927-1936 prowadzono w CWŁ szkolenie telegrafistek Hughes'a zwanych popularnie "juzistkami". Odbyło się dziesięć kursów, które ukończyło około 300 kobiet.

6 czerwca 1950 roku, na podstawie rozkazu ministra obrony narodowej rozformowano Oficerską Szkołę Łączności i w jej miejsce utworzono dwie szkoły: Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu i Oficerską Szkołę Łączności Radiowej w Zegrzu. 22 listopada 1955 roku, wyżej wymienione dwie szkoły zostały połączone w jedną Oficerską Szkołę Łączności z siedzibą w Zegrzu. 20 maja 1967 roku, szkoła uzyskała status wyższej uczelni zawodowej I stopnia. Nadano jej wówczas nazwę Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. WSOWŁ została rozformowana 30 września 1997 roku. 

Absolwenci CWŁ stanowili kadrę dowódczą jednostek i pododdziałów łączności w wojnie obronnej 1939 roku, a następnie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Armii Krajowej. Po kampanii wrześniowej, już 8 grudnia 1939 roku zostało utworzone Centrum Wyszkolenia Łączności w Wersalu, które po klęsce Francji w 1940 roku przeniesiono do Szkocji. Tam funkcjonowało ono najpierw w Crawford, potem w Alyth następnie Dundee i St. Andrews, Auchtermachty, a od września 1944 roku w Kinross - Perthsire. Kształcenie kadr łączności Wojska Polskiego prowadzono podczas wojny także na terenie ZSRR, w Iraku i w Egipcie. W marcu 1942 roku została utworzona Szkoła Podchorążych Wojsk Łączności w Armii Polskiej, dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Szkołę tę zorganizowano przy 1 pułku łączności w miejscowości Pogran - Orłowskaja w Uzbekistanie. W sierpniu 1942 roku ewakuowano ją do Iranu, miesiąc później do Quzil Ribat w Iraku, a w końcu wojny do miejscowości Matera we Włoszech. Absolwentów kierowano do służby w oddziałach 2 Korpusu Polskiego. Zyskali sobie sławę i uznanie na szlaku bojowym Korpusu, w bitwie pod Monte Cassino oraz całej kampanii na Półwyspie Apenińskim. Oficerów łączności na potrzeby 1 Korpusu Polskiego, a następnie I Armii Polskiej w ZSRR dowodzonej przez gen. Zygmunta Berlinga, przygotowywano w 1943 roku w Szkole Oficerskiej Armii Radzieckiej w Muromiu, a potem od marca do grudnia 1944 roku w Centralnej Szkole Podchorążych w Riazaniu.

Jesienią 1944 roku została zorganizowana Oficerska Szkoła Łączności w wyzwolonym Zamościu. Głównym jej celem było przygotowanie kadr dowódczych dla burzliwie rozwijających się wojsk łączności. Oficerska Szkoła Łączności, została przeniesiona w październiku 1945 roku z Zamościa do Sieradza.

2 września 1997 roku ukazał sie Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powołujący w Zegrzu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki na bazie rozformowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności. 1 października 1997 powstało Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Historia szkolenia kadr wojsk łączności, jest związana także z Legnicą. W dniu 5 września 1966 roku powołano Podoficerską Szkołę Zawodową Wojsk Łączności. Dwuletni wysiłek nad rozbudową bazy i wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych, zaowocował nadaniem sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Legnicy w dniu 10 lutego 1968 roku i przeniesieniem Szkoły Chorążych z Zegrza. Szkoła zmieniła nazwę na 14 Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności.

1 października 1976 roku, 14 Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności został przeformowany na Centralny Ośrodek Szkolenia Wojsk Łączności. 1 września 1994 roku, nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna. Nazwę Szkoły zmieniono na Centrum Szkolenia Łączności. W 1997 roku rozformowano CSŁ. Dzień 13 września jest Świętem CSŁiI, na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku.

Tradycje
Centrum dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej:

Zegrze:
-13.09.1919 r. Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności,
-31.05.1921 r. Obóz Wyszkolenia Wojsk Łączności,
-10.04.1923 r. Obóz Szkolny Wojsk Łączności,
-15.08.1929 r. Centrum Wyszkolenia Łączności,
-22.11.1955 r. Oficerska Szkoła Łączności,
-20.05.1967 r.- 30.09.1997 r. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności,
-01.10.1997r. powstało Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Francja:
-8.12.1939 r. powstało Centrum Wyszkolenia Łączności w Wersalu, które po klęsce Francji w 1940 r. przeniesiono do Szkocji.

Uzbekistan:
W marcu 1942 r. została utworzona Szkoła Podchorążych Wojsk Łączności w Armii Polskiej, dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. W sierpniu 1942 r. ewakuowano ją do Iranu, miesiąc później do Iraku, a następnie do Włoch.

Zamość:
Jesienią 1944 r. powstała Oficerska Szkoła Łączności. W październiku 1945 roku szkołę przeniesiono do Sieradza.

06.06.1950 r. rozformowano Oficerską Szkołę Łączności i w jej miejsce utworzono dwie szkoły: Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu i Oficerską Szkołę Łączności Radiowej w Zegrzu

Sztandar
Uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru - Radę Osiedla w Zegrzu oraz społeczeństwo miasta i gminy Serock, odbyła się 23 października 1999 r. Rodzice chrzestni sztandaru: pani Jadwiga Zakrzewska (ówczesny poseł na Sejm RP) oraz pan Sylwester Sokolnicki (ówczesny burmistrz Miasta i Gminy Serock).

Patron
Decyzją Nr 237/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. nadano Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki imię gen. bryg. Heliodora CEPY. Ceremonia nadania imienia odbyła się w dniu 14 września 2011 r.

Święto
Dzień 13 września jest Świętem CSŁiI, na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku.

Oznaka rozpoznawcza
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 208/MON z 24 kwietnia 2008 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej w kształcie koła o średnicy 7 cm. Na środku tarczy w kolorze srebrnym umieszczono symbol łączności w kształcie błyskawicy, której górna część przechodzi w literę „i”, symbolizującą informatykę. Pod symbolem w kolorze srebrnym, umieszczono skróconą nazwę Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki - „CSŁiI”. Tło tarczy wypełnione jest kolorem chabrowym, zaś obrzeże jest koloru czarnego. Kolor czarny i chabrowy symbolizują wojska łączności i informatyki.

oznakaoznaka rozpoznawcza na mundur polowyoznaka_cslii

oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy

 

Odznaka pamiątkowa
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 208/MON z 24 kwietnia 2008r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej i legitymacji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz regulamin nadawania tej odznaki. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego. Na górnym ramieniu krzyża umieszczone jest godło wojskowe. Pod godłem znajduję się wstęga koloru złotego zakończona błyskawicami skierowanymi w dół. Na wstędze umieszczony jest napis CSŁiI. Wstęga okala proporzec znajdujący się na dolnym ramieniu krzyża. Kolory proporca czarny i chabrowy symbolizują barwy wojsk łączności i informatyki. Ramiona krzyża pokryte są emalią o barwach narodowych biało–czerwonych. Odznaka zaprojektowana w formie przestrzennej jest dwuwarstwowa i mieści się w kwadracie o wymiarze 40 mm.

odznaka

Proporczyk na beret
Minister Obrony Narodowej decyzją nr 208/MON z 24 kwietnia 2008 r. zatwierdził wzór proporczyka na beret dla CSŁiI. Proporczyk posiada kształt równoległoboku z wcięciem do skrzyżowania przekątnych o wymiarach: 1,5 cm x 4,5 cm (wysokość x podstawa).

Na proporczyku w kolorze srebrnym umieszczono symbol łączności w kształcie błyskawicy, której górna część przechodzi w literę „i”, symbolizującą informatykę. Czarne i chabrowe barwy proporczyka na tle, których umieszczono srebrny „znak” staje się łatwo rozpoznawalnym elementem przynależności do wojsk łączności.

proporczyk

 

Sala Tradycji

1) Sala Tradycji CSŁiI powstała w 1997 r. i funkcjonuje w budynku dydaktycznym nr 4. Kustoszem jest oficer Sekcji Wychowawczej kpt. Marcin Sochoń (tel. 261883 612).

2) W Sali Tradycji CSŁiI eksponowany jest sprzęt łączności z różnych okresów, a także pamiątki i artefakty związane z funkcjonowaniem Garnizonu Zegrze, ale nie tylko. W swoich zbiorach Centrum posiada pamiątki po patronie gen. bryg. Heliodorze Cepie, a także oryginalne przedwojenne patenty oficerskie.

3) Na co dzień Sala Tradycji CSŁiI wykorzystywana jest do działalności szkoleniowej i wychowawczej. Z powodzeniem wpisuje się także w działalność promocyjną, proobronną i patriotyczną, jako miejsce spotkań młodzieży i dorosłych zainteresowanych tradycjami wojskowymi i historią.

 sala tradycjisala tradycji2sala tradycji4sala tradycji5

sala tradycji6 sala tradycji7

 sala tradycji7

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP