Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STARSZY PODOFICER KOMENDY CENTRUM

  STARSZY PODOFICER KOMENDY CENTRUM

 st. chor. sztab. Grzegorz SAKOWSKI

 tel.: +48 261 883 180

 tel. kom.: 727 014 243

 

Urodził się 17 września 1973 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Służby Czołgowo-Samochodowej w Pile (1995 r.) Po promocji został skierowany do 18 Brygady Zmechanizowanej w Białymstoku, gdzie do 1998 roku był dowódcą plutonu ewakuacji w kompanii remontowej. W latach 1998-2000 uczestniczył w PKW ONZ Liban na stanowisku dowódca drużyny kompanii transportowej.

Od 2000 roku pełnił obowiązki w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, najpierw jako dowódca plutonu w Podoficerskiej Szkole Zawodowej (do 2002 r.), a następnie jako kierownik kursu. W latach 2004 - 2007 wykonywał obowiązki kierownika sekcji szkoleniowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu i kierownika ośrodka zespołu zabezpieczenia CSŁiI (2007-2009 r.).

Następnie, w 2009 roku, został wyznaczony na stanowisko podoficera specjalisty  w Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego, gdzie z sukcesami wdrażał i przez lata szkolił z zakresu nowoczesnych systemów wsparcia dowodzenia.

 Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku o kierunku pedagogika, którą ukończył w  2004 roku uzyskując tytuł magistra. W dotychczasowej  służbie wojskowej stosował zasadę dowodzenia i kierowania poprzez osobisty przykład wzorowej postawy podoficera. Wymagający w stosunku do własnej osoby. W opinii przełożonych uprzejmy i taktowny, chociaż potrafiący walczyć o rację sprawy. Posiada wrodzoną odporność psychofizyczną.  

St. chor. sztab. Grzegorz SAKOWSKI jest żonaty, ma dwoje dzieci, interesują go procesy wdrażania wychowania wojskowego w szkołach średnich, psychologia wojskowa oraz sporty walki. 

Z dniem 5 marca 2018 r. został wyznaczony na stanowisko Starszego Podoficera Komendy Centrum.

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP