Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SEKCJA WYCHOWAWCZA

Sekcja Wychowawcza jest komórką wewnętrzną Centrun Szkolenia Łączności i Informatyki.

Do jej głównych zadań należy:

- planowanie i organizowanie przedsiewzięć wychowawczych w Centrum,
- upowszechnianie wojskowych przepisów dyscyplinarnych,
- organizowanie systemu szkolenia z przedmiotów "Kształcenie obywatelskie" oraz "Profilaktyka i dyscyplina wojskowa",
- popularyzowanie i kultywowanie tradycji Wojska Polskiego, jak również upowszechnianie ceremoniału wojskowego,
- organizowanie i prowadzenie przedsiewzięć patriotyczno-wojskowych, obchodów świąt i uroczystości,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi,
- organizowanie przedsiewzięć z zakresu promocji obronności i kreowania właściwego wizerunku Centrum,
- organizowanie i koordynowanie przedsiewzięć kulturalych w Centrum.

Kontakt:

Szef Sekcji Wychowawczej - tel. 261 883 610

Oficer Sekcji Wychowawczej - tel 261 883 612

Referent - tel. 261 883 613

 

W strukturze Sekcji Wychowawczej jest Klub Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Prowadzi on swoją działalność prowadzi w dwóch obiektach: główna siedziba (budynek nr 10) usytuowana na terenie Centrum oraz miejsce działalności amatorsko - artystycznej w byłym kasynie oficerskim (budynek nr 31).

 Klub CSŁiI

Główna siedziba  Klubu to nowoczesny kompleks z przeznaczeniem do działalności  biurowej i konferencyjno - estradowej. Wyposażona jest w salę kinową na 300 miejsc, profesjonalną scenę, garderoby, salę konferencyjną (35 miejsc) i pomieszczenia administracyjne. Odbywają się tu konferencje, koncerty, spektakle, konkursy i prelekcje dla żołnierzy oraz pracowników wojska.

Pochodzący z początku XX wieku  budynek nr 31, usytuowany jest poza terenem jednostki wojskowej. Znajdują się tam sale z przeznaczeniem do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Garnizonu Zegrze. Znajduje się tu m.in. tzw. sala lustrzana  - dawna sala balowa, obecnie pełniąca funkcję sali widowiskowej, dawna jadalnia wykorzystywana jako sala muzyczno – teatralna, pracownia plastyczna, sala gier, sala kameralna, pomieszczenia reprezentacyjne, administracyjne, techniczne i socjalne.

Klub zabezpiecza potrzeby kulturalne, artystyczne i turystyczno - krajoznawcze kadry, pracowników wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz mieszkańców Garnizonu Zegrze.

 Główne cele działalności Klubu:

 • tworzenie warunków do rozwoju osobowego żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin,
 • edukacja obywatelska oraz kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw środowiska wojskowego,
 • integracja wewnętrzna środowiska wojskowego,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej, poczucia estetyki i kultury osobistej uczestników działalności kulturalnej,
 • tworzenie warunków zapewniających rozwój zainteresowań indywidualnych, możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego,
 • popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i promowanie służby wojskowej w środowisku lokalnym.

Działalność kulturalna Klubu obejmuje między innymi: projekcje filmów fabularnych połączonych z warsztatami plastycznymi, warsztaty doskonalące dla członków sekcji zainteresowań, wykłady na temat historii regionu oraz związane z obchodami świąt państwowych i ważnych wydarzeń, konkursy wiedzy, organizację koncertów, imprez okolicznościowych, festynów, festiwali, spotkań artystycznych, wycieczek turystyczno - krajoznawczych, wyjazdów do muzeów, teatrów i kin, a także prezentację amatorskiej twórczości artystycznej. 

Staramy się wykorzystywać zarówno własne możliwości, jak i inne, także interesujące propozycje ze środowisk cywilnych i wojskowych.

W Klubie CSŁiI działają następujące sekcje, w których dzieci, młodzież, dorośli  oraz seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania:

 • wokalna dla dzieci i młodzieży,
 • taniec towarzyski dla dorosłych,
 • cheerleaders dla dzieci,
 • krajoznawcza-turystyczna,
 • krótkofalarska dla młodzieży i dorosłych,
 • modelarska dla młodzieży i dorosłych,
 • brydżowa dla młodzieży i dorosłych.

Klub sąsiaduje z Zespołem Szkół w Zegrzu, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów kulturalnych, jak i propagowaniu pozytywnego wizerunku wojska wśród młodzieży. Utrzymuje on stały kontakt z regionalnymi stowarzyszeniami i ośrodkami kultury Garnizonu Zegrze, a w szczególności z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieporęcie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie.

 

Kontakt:

Kierownik Klubu - tel. 261 883 614, 261 883 226

Instruktorzy - tel. 261 883 226


 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP