Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA

Do zasadniczych zadań Sekcji Służby Zdrowia należy:

 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością służby zdrowia w Centrum;
 • planowanie zabezpieczenia medycznego procesu szkolenia realizowanego w Centrum;
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentów związanych z medycznym zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia Centrum
  w planie osiągania gotowości do podjęcia działań przez Centrum;
 • nadzorowanie ustalania w dziale medycznym potrzeb materiałowych w oparciu o etaty, tabele należności oraz normy należności, prowadzenie okresowej analizy stanu ich zabezpieczenia;
 • sprawowanie kontroli nad prawidłowym zaliczaniem i zwalnianiem z zapasu wojennego środków materiałowych, warunkami jego przechowywania oraz prowadzeniem ewidencji w tym zakresie – w ramach posiadanych kompetencji;
 • okresowa kontrola stanu sanitarnohigienicznego i zabezpieczenia przeciwepidemicznego w Centrum;
 • nadzorowanie gromadzenia, przechowywania, konserwowania, rotowania oraz rozdziału sprzętu i materiałów medycznych;
 • wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji zadań związanych z meycyną pracy i dyspensaryzacją;
 • prowadzenie w ramach posiadanych kompetencji ewidencji ilościowej sprzętu służby zdrowia za Centrum;
 • prowadzenie analizy stanu zdrowotnego żołnierzy i pracowników wojska Centrum;
 • współpraca z wojskowymi i cywilnymi Samodzielnymi Publicznymi i Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej (WOMP) oraz Wojskowymi Komisjami Lekarskimi (WKL) w zakresie lecznictwa stacjonarnego i specjalistycznego, orzecznictwa, a także nadzoru nad stanem sanitarnohigienicznym;
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP