Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SEKCJA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 Do zasadniczych zadań Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Jednostce Organizacyjnej,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego dla ochrony informacji niejawnych,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Jednostce Organizacyjnej, organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli okresowych stanu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w Jednostce Organizacyjnej,
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Centrum,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających pozostających we właściwościach Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, wobec osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Centrum,
 • przygotowywanie Upoważnień w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa,
 • organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy podczas realizacji umów zawartych poprzez 26 WOG.

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP