Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SALA TRADYCJI

Sala Tradycji CSŁiI łączy w sobie elementy nowoczesności, w postaci nowoczesnego wystroju plastycznego, efektownej ściany czołowej oraz elementów o charakterze muzealnym w postaci zdjęć, eksponatów i pamiątek historycznych. Tu odbywają się uroczystości, m.in. pożegnania żołnierzy zawodowych odchodzących do rezerwy, jak również zajęcia z kształcenia obywatelskiego. 


Najnowsza historia Sali Tradycji rozpoczęła się w październiku 2002 roku. Jej pierwszym projektantem był mjr Wojciech Gniady z 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności z Mrągowa. Następnie największy wkład pracy włożył w jej powstanie ppor. mgr Bartłomiej Budnik, przy pomocy Społecznego Kustosza Muzeum Wojsk Łączności płk w st. spocz. Stanisława Markowskiego.

W Sali Tradycji CSŁiI przedstawione są wszystkie etapy przedwojennej łączności w Zegrzu. Ukazane są również dzieje łączności powojennej oraz zmiany ośrodków edukacyjnych, w wyniku których powstała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności, historia Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Znajduje się tam również bogata ekspozycja sprzętu łączności. Eksponaty, które trafiły do Zegrza m.in. z Londynu, od Związku Łącznościowców, obrazują historię Wojsk Łączności, którą tworzyły kolejne pokolenia polskich łącznościowców.

Dość obszernie ukazana jest współczesność Centrum, poprzez fotografie z uroczystości w jednostce, obchodów świat państwowych i wojskowych oraz życia codziennego. Sala Tradycji pełni nieocenioną rolę edukacyjno - wychowawczą w procesie kształtowania obywatela, żołnierza i łącznościowca.

     

Możliwość zwiedzania Sali Tradycji (oprócz sobót i niedziel)
po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem.

 
Opiekun Sali Tradycji
tel. 261 883 612


 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP