Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RADIOSTACJA RRC 9211

RADIOSTACJA PLECAKOWA TYPU RRC 9211

Radiostacja plecakowa typu RRC 9211 systemu PR4G F@STNET przeznaczona jest do wykorzystania od szczebla plutonu (kompanii) wzwyż na szczeblu taktycznym. Zapewnia utrzymywanie łączności fonicznej oraz wymianę danych dokumentalnych (transmisję danych) w zakresie 30 ? 87,975 MHz, w sieciach i kierunkach radiowych. Jest radiostacją simpleksową (ręczne przełączanie z funkcji odbioru na nadawanie), z kanałem co 25kHz, pracuje z anteną taśmową. Radiostacja może być stosowana w różnych konfiguracjach zarówno do transmisji mowy jak i danych (jawna lub szyfrowana) oraz jako radiostacja retransmisyjna.

RRC 9211

Możliwości eksploatacyjne:

 • Jawna lub szyfrowana cyfrowa transmisja mowy z prędkością 800, 2400, 4800 lub 16000 bit/s (wbudowane szyfrowanie). Szyfrowanie realizowane jest przy użyciu klucza szyfrowania COMSEC (sekwencja czterdziestu dwóch cyfr od 0 do 7 włącznie), zapamiętanie w pamięci radiostacji klucza COMSEC automatycznie pociąga za sobą szyfrowanie łączności w cyfrowych trybach pracy.
 • Możliwość transmisji mowy po jej digitalizacji z prędkością 16kbit/s za pomocą kodeka delta zgodnie z normami Eurocom 16 poprzez interfejsy analogowe m.cz. 300?3000Hz dostępne na obu złączach audio radiostacji. Dostępna jest także funkcja wokodera o trzech prędkościach: 4800 bit/s, 2400 bit/s i 800 bit/s (STANAG 4198, 4479).
 • Jawna lub szyfrowana synchroniczna transmisja danych (z prędkością od 50 bit/s do 42,66 kbit/s na styku interfejsu szeregowego oraz w kanale radiowym).
 • Jawna lub szyfrowana asynchroniczna transmisja danych z prędkością od 50 bit/s do 38,4 kbit/s w kanale radiowym oraz od 1200 do 57600 bit/s na styku interfejsu szeregowego, ze standardowym protokołem RTS/CTS.
 • Jawna lub szyfrowana asynchroniczna pakietowa transmisja danych z prędkością w kanale radiowym od 50 do 4800 bit/s z wykorzystaniem interfejsu zdalnego sterowania.
 • Zestawianie wielu połączeń z selektywnym wywołaniem w jednej sieci z możliwością prowadzenia w tej samej sieci (w trybie FH i FCS) jednocześnie zarówno połączeń z selektywnym wywołaniem oraz typu konferencyjnego.
 • Trzy poziomy synchronizacji: zimny start (synchronizacja początkowa), synchronizacja przyciskiem PTT, synchronizacja opóźniona typu "Late Entry" (przełączanie stacji z/na zimny start jest automatyczne i nie wymaga udziału operatora).
 • Możliwość retransmisji we wszystkich trybach pracy.
 • Monitorowanie ogólnej częstotliwości wywoławczej (HLG) wspólnej dla wszystkich kanałów w każdym trybie pracy oraz ustalonej częstotliwości kanałowej (HLC) w cyfrowych rodzajach pracy zapewniające interoperacyjność na stałej częstotliwości z radiostacjami starszej generacji lub z radiostacjami ECCM stosującymi inny protokół transmisji.
 • Zapamiętywanie i przechowywanie danych początkowych (łącznie z kluczami TRANSEC i COMSEC dla dwóch zestawów kryptograficznych - CRYPTO1 i CRYPTO2) przez okres 1 roku, nawet gdy radiostacja jest wyłączona i nie podłączona do zasilacza.
 • Możliwość dołączenia zewnętrznych układów szyfrujących wyposażonych w interfejsy kompatybilne z radiostacją.
 • Transmisja radiowa kluczy kryptograficznych przez Taktyczny Terminal Danych (funkcja OTAR).
 • Połączenia priorytetowe (BREAK-IN).
 • Automatyczna transmisja i retransmisja alarmów (ALRT).
 • Sprawdzanie tożsamości abonenta (AUTH).
 • Test jakości łącza radiowego (LN TST).
 • Możliwość szybkiego kasowania wprowadzonych danych i kluczy szyfrowych, przyciskiem znajdującym się na płycie czołowej radiostacji, przycisk zasłonięty jest pokrywką zabezpieczającą przed przypadkowym przyciśnięciem.
 • Opcjonalny moduł odbiornika GPS, który pozwala realizować następujące funkcje:
  • wyświetlanie własnej pozycji radiostacji (wyrażonej w koordynatach długości i szerokości geograficznej), kierunku, szybkości, daty i czasu,
  • okresowe przesyłanie informacji GPS automatyczne lub inicjowane przez operatora,
  • selektywna lub rozsiewcza transmisja informacji GPS w trybie ECCM (ECCM - ochrona przed przeciwdziałaniem radioelektronicznym jest realizowana przez pracę w trybie FH lub FCS).

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP