Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RADIOSTACJA AN/PRC-112G

Radiostacja AN/PRC 112G

Radiostacja AN/PRC-112G to ręczne urządzenie nadawczo-odbiorcze UHF/VHF, przeznaczone do komunikacji głosowej bądź przesyłu danych w technologii bezpośredniej widoczności z satelitą LOS. Radiostacja pracuje w następujących zakresach częstotliwości 118,00 MHz do 125,000 MHz, 225,000 MHz do 320,000 MHz oraz zakres częstotliwości dodatkowej 340,000 MHz do 390,000 MHz.

Urządzenie radiowe może być używane jako dwukierunkowe radio do łączności głosowej w technologii bezpośredniej widoczności z satelitą.

AN/PRC 112G 

Posiada następujące możliwości:

 • Dwukierunkowa łączność głosowa AM w zakresie częstotliwości UHF i VHF w technologii bezpośredniej widoczności z satelitą,
 • Praca w trybie awaryjnego identyfikatora radiowego (ELT) - 121,5 MHz i 243 MHz,
 • GPS nawigacja z wykorzystaniem zapisanych w pamięci punktów orientacyjnych,
 • Tryb HOOK2 wysyłanie wiadomości lokalizujących i tekstowych do urządzenia Quickdraw bądź systemu wyposażonego w Quickdraw,
 • Praca w trybie DME/PLS w przypadku otrzymania zapytania, wysyłanie informacji odnośnie odległości do urządzenia AN/ARS-6 lub systemu pomiaru odległości ,
 • Tryb HOOK2 w przypadku otrzymania zapytania, wysyłanie wiadomości lokalizujących i tekstowych do urządzenia Quickdraw bądź systemu wyposażonego w Quickdraw,
 • 240 kanałów w zakresie częstotliwości od 118 MHz do 125 MHz co 25 kHz,
 • 3.800 kanałów w zakresie częstotliwości od 225 MHz do 320 MHz co 25 kHz,
 • 12 kanałowy odbiornik GPS chroniony kodem dostępu warunkowego,
 • 250 nawigacyjnych punktów orientacyjnych,
 • Kodowanie impulsów nadawczych danych z funkcją wstępnej korekcji błędów,
 • Oprogramowanie konfigurowalne umożliwiające dokonywanie aktualizacji.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP