Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego jest komórką wewnętrzną Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki właściwą w zakresie prowadzenia szkolenia dla żołnierzy zawodowych, pracowników Resortu Obrony Narodowej i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz szkolenia specjalistycznego żołnierzy służby przygotowawczej.

Do zasadniczych zadań Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego należy:

- prowadzenie działalności szkoleniowej mającej na celu przygotowanie specjalistów w specjalnościach łączności i informatyki oraz walki elektronicznej,

- szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej,

- realizacja przedsięwzięć szkoleniowo-metodycznych zgodnie z "Instrukcją o działalności szkoleniowo-metodycznej",

- utrzymanie należytego poziomu dyscypliny i porządku wojskowego,

- prowadzenie pracy profilaktycznej i przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych zdarzeń w dyscyplinie oraz szkód w mieniu wojskowym,

- utrzymanie właściwego stanu technicznego sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu ośrodka.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP