Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODEK SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Ośrodek Szkolenie Specjalisycznego jest komórką wewnętrzną Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki własciwą w zakresie prowadzenia szkolenia dla żołnierzy zawodowych, pracowników Resortu Obrony Narodowej i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz szkolenia specjalistycznego żołnierzy służby przygotowawczej.

Do zasadniczych zadań Ośrodek Szkolenie Specjalisycznego należy:

- prowadzenie działalności szkoleniowej mającej na celu przygotowanie specjalistów w specjalnościach łączności i informatyki oraz walki elektronicznej,

- szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej ,

- realizacja przedsiewzięć szkoleniowo-metodycznych zgodnie z "Instrukcją o działalności szkoleniowo-metodycznej",

- utrzymanie należytego poziomu dyscypliny i porządku wojskowego,

- prowadzenie pracy profilaktycznej i przeciwdziałanie powstawaniu negatywnych zdarzeń w dyscyplinie oraz szkód w mieniu wojskowym,

- utrzymanie właściwego stanu technicznego sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu ośrodka.

 

    
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl