Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ ZEGRZE ŚZPŻŁ

Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

 logo

4 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

W momencie powoływania Oddziału już 23 osoby z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki były członkami Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Na zebraniu podjęto decyzję o utworzeniu ODDZIAŁU ZEGRZE. Oddział Zegrze stał się jednym z najmłodszych jeśli chodzi o wiek członków, ale zarazem jednym z największych oddziałów Związku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w osobach Prezesa gen. bryg. Edmunda Smakulskiego oraz Honorowego Prezesa Związku płk. Stanisława Markowskiego.

 oddzial_Zegrze

Koncepcja powołania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności narodziła się w roku 1992. 12 sierpnia 1992 u szefa Wojsk Łączności gen. Henryka Andrackiego powołano "Komitet Założycielski Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności". 8 lutego 1993 roku, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. W dniach 26 - 27 sierpnia 1993 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu odbył się pierwszy Walny Zjazd Związku, będący uwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich środowisk łącznościowców z kraju i z zagranicy. Delegaci zaakceptowali, ostateczny zarejestrowany przez sąd kształt statutu, który określał cele i zadania Związku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności.

 

 Uczestnicy zebrania założycielskiego /większość/

 W dniu 06.12.2012 r. Zarząd Główny ŚZPŻŁ podjął uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Zegrzu.

Zarząd Oddziału Zegrze na II kadencję (2015-2018):

Prezes - Mieczysław Hucał
Wiceprezes - Emil Suska
Skarbnik - Iwona Banaszek
Sekretarz - Maciej Okurowski
Członek Zarządu - Justyna Sadurek


Adres do korespondencji :
ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
ODDZIAŁ ZEGRZE
05 -131 Zegrze ul. Juzistek 2
www.szpzl-zegrze.waw.pl
e-mail: szpzl.zegrze@gmail.com

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl