Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODDZIAŁ ZEGRZE ŚZPŻŁ

Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

 logo

4 grudnia 2012 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

W momencie powoływania Oddziału już 23 osoby z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki były członkami Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Na zebraniu podjęto decyzję o utworzeniu ODDZIAŁU ZEGRZE. Oddział Zegrze stał się jednym z najmłodszych jeśli chodzi o wiek członków, ale zarazem jednym z największych oddziałów Związku. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w osobach Prezesa gen. bryg. Edmunda Smakulskiego oraz Honorowego Prezesa Związku płk. Stanisława Markowskiego.

 oddzial_Zegrze

Koncepcja powołania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności narodziła się w roku 1992. 12 sierpnia 1992 u szefa Wojsk Łączności gen. Henryka Andrackiego powołano "Komitet Założycielski Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności". 8 lutego 1993 roku, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. W dniach 26 - 27 sierpnia 1993 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu odbył się pierwszy Walny Zjazd Związku, będący uwieńczeniem procesu jednoczenia wszystkich środowisk łącznościowców z kraju i z zagranicy. Delegaci zaakceptowali, ostateczny zarejestrowany przez sąd kształt statutu, który określał cele i zadania Związku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności.

 

 Uczestnicy zebrania założycielskiego /większość/

W dniu 06.12.2012 r. Zarząd Główny ŚZPŻŁ podjął uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Zegrzu.

21 i 22 września 2018 roku w Zegrzu odbył się IX Walny Zjazd Delegatów. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2018-2021. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na IX kadencję.

Prezesem Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wybrany został Mieczysław Hucał. Do władz naczelnych wybrano nastepujące osoby:

Wiceprezes - Mirosław Pakuła
Sekretarz - Emil Suska
Skarbnik - Agata Purzycka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mirosław Posłuszny
Członek Sądu Koleżeńskiego - Witold Korneszczuk.

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania kolejnych 3 lat funkcjonowania Oddziału. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podczas Walnego Zebrania dokonano wyboru władz w nastepującym składzie:

Zarząd Oddziału Zegrze na III kadencję (2018-2021)

Prezes - Mieczysław Hucał
Wiceprezes - Emil Suska
Skarbnik - Justyna Sadurek
Sekretarz - Iwona Banaszak
Członek Zarządu - Lesław Kurdziel.


Adres do korespondencji :
ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
ODDZIAŁ ZEGRZE
05 -131 Zegrze ul. Juzistek 2
www.szpzl-zegrze.waw.pl
e-mail: szpzl.zegrze@gmail.com

 

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP