Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLUB HDK

 KLUB HDK PCK PRZY CSŁiI

 

W 1998 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki reaktywowano Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, który został powołany w 1986 roku przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. 22 marca 2012 roku odbyły się wybory w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie. Po 56. latach przewodnictwa Zarządem Rejonowym PCK w Legionowie przez doktora Zygmunta Pryszmonta, zastąpił go długoletni Prezes Klubu HDK PCK przy CSŁiI st. chor. rez. Tadeusz Kowalewski. W związku, że w statucie PCK nie można pełnić dwóch funkcji jednocześnie, nowym prezesem Klubu HDK został wybrany mjr rez. Grzegorz Foryszewski, a wiceprezesem st. chor. Mirosław Posłuszny. Wybory odbyły się 20 września 2012 roku w Klubie CSŁiI. Oprócz wyżej wymienionych do składu zarządu wybrany został także st. chor. rez. Tadeusz Kowalewski oraz plut. Robert Kowalewski.

Klub HDK PCK jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew, a wśród jego krwiodawców są żołnierze zawodowi, pracownicy resortu obrony narodowej, żołnierze służby przygotowawczej i emeryci wojskowi. Współpracuje on z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszeniem Transplantacji Serca Koło Warszawskie, Klubem HDK PCK przy MPK w Poznaniu, jak również z innymi instytucjami i placówkami w Polsce. Ta działalność wzbogaca funkcjonowanie Klubu o nowe rozwiązania. Należy do najlepszych klubów województwa mazowieckiego pod względem ilości oddanej krwi, jak i działalności społecznej, co zostało wykazane na Konferencjach Sprawozdawczo-Wyborczych Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. W latach 1986-2016 do Klubu HDK przy CSŁiI należało 19 406 członków i zorganizowane zostały 502 akcje oddawania krwi. Klub HDK PCK jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew.  

HDK_Zegrze

Zarząd Klubu gorąco dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięć naszego środowiska. Mamy nadzieję na dalszą tak dobrą współpracę ze wszystkimi osobami, środowiskami, instytucjami i stowarzyszeniami, którym bliskie są dobro i szlachetność drugiego człowieka.

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przyłączony jako oddział do Klubu HDK PCK LEGION. W związku z ze zmianami Klubu HDK PCK LEGION w dniu 26.03.2018 r. odbyło się zebranie podczas którego wybrano skład osobowy Zarządu i reaktywowano Klub HDK PCK przy CSŁiI.  

  SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU

 Prezes: Grzegorz Foryszewski

 Wiceprezes: st. chor. sztab. Mirosław Posłuszny

 Członek: Tadeusz Kowalewski

 

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP