Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KATALOGI

Biblioteka posiada katalogi kartkowe wszystkich działów: alfabetyczny i rzeczowy oraz katalog komputerowy książek, który obejmuje zbiory:

- Działu Oświatowego,

- Działu Jawnego: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Społeczno-Polityczne, Wojskowe Wydawnictwa Specjalistyczne oraz Wojskowe Wydawnictwa Wewnętrzne.

Biblioteka CSŁiI oferuje możliwość przeglądania swoich zbiorów poprzez katalog online. Katalog elektroniczny WebColiber jest dostępny dla użytkowników sieci lokalnej Centrum - z poziomu strony internetowej CSŁiI w Zegrzu, w zakładce BIBLIOTEKA.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP