Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
JAK ZOSTAĆ PODOFICEREM

Podoficerowie to kręgosłup armii. Im jest silniejszy i twardszy, tym mocniejsza jest cała armia.

Szeregowy zawodowy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki może ubiegać się o zakwalifikowanie na egzamin na podoficera. W tym celu musi wystąpić z pisemnym wnioskiem drogą służbową do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, który to podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu szeregowego zawodowego na egzamin na podoficera. Pierwszeństwo przyjęcia do szkół podoficerskich mają szeregowi zawodowi, którzy pełnili zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat oraz posiadają bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej.

O przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej może ubiegać się osoba:

 • nie karana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • ukończone 18 lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej - wykształcenie średnie.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP