Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW

Biblioteka Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pełni funkcję biblioteki fachowo-beletrystycznej. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje przede wszystkim wydawnictwa niezbędne w procesie szkolenia wojsk łączności na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie procesu szkolenia słuchaczy Centrum na wszystkich poziomach.

    Biblioteka gromadzi w jak najszerszym zakresie literaturę z dziedzin wojskowych  z uwzględnieniem:

 • literatury z nauki i sztuki wojennej; taktyki i  techniki wojskowej; szkolenia i wychowania wojskowego; zarządzania, administrowania i użytkowania systemów łączności, urządzeń transmisyjnych, komutacyjnych, sieci teleinformatycznych,
 • literaturę z  zakresu historii, nauki języka angielskiego, nauk humanistycznych, technicznych, informatycznych, ekonomicznych, prawnych, 
 • literaturę beletrystyczną,
 • wydawnictwa służby topograficznej – na użytek bieżący.

 Zbiory Biblioteki CSŁiI im. gen. brygady Heliodora CEPY

 DZIAŁ FACHOWY JAWNY:

 1. Wydawnictwa naukowo-techniczne;
 2. Wydawnictwa społeczno – polityczne;
 3. Wojskowe wydawnictwa wewnętrzne;
 4. Wojskowe wydawnictwa specjalistyczne;
 5. Wydawnictwa topograficzne /na użytek bieżący/;
 6. Prace dyplomowe;
 7. Wydawnictwa NATO;
 8. Zbiory audiowizualne;
 9. Dokumentacja techniczna;
 10. Normy polskie;
 11. Wydawnictwa ciągłe /roczniki czasopism/;
 12. Zbiór „Z” – /do szkolenia obywatelskiego/;
 13. Archiwum „A” –wycofane instrukcje dot. przede wszystkim łączności;
 14. Archiwum „AS” – wycofane skrypty dot. łączności;
 15. Kolekcja Dokumentów Historycznych Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności /książki, instrukcje, skrypty, dyplomy, listy, artykuły, czasopisma, zdjęcia, rozkazy, protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych, i in./ Kolekcję stanowią pamiątki dokumentujące wysiłek wojenny i pokojowy polskich żołnierzy łączności od I wojny światowej do współczesności. Są  też zbiorem informacji o sprzęcie łączności i informatyki WP.

   DZIAŁ BELETRYSTYCZNY

 1. Literatura piękna, popularno-naukowa;
 2. Druki muzyczne  + zbiory audiowizualne;
 3. Zbiór „Z”- /do szkolenia obywatelskiego/.

 

STAN ZBIORÓW (grudzień 2016 r. ): 82 285 jednostek ewidencyjnych

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP