Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BATALION ZABEZPIECZENIA

 BATALION ZABEZPIECZENIA

Batalion zabezpieczenia jako pododdział Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w 1997 roku funkcjonował jako batalion zabezpieczenia i obsługi. Składał się z kompanii radiowej, kompanii telegraficzno-telefonicznej i kompanii łączności. Pododdział ten w tym czasie podlegał pod Szefa Logistyki CSŁiI.

W wyniku zmian organizacyjnych zlikwidowano batalion zabezpieczenia i kompanię logistyczną. W miejsce batalionu utworzono dwie Grupy Zabezpieczenia o takiej samej strukturze, a w miejsce kompanii logistycznej utworzono Zespół Zabezpieczenia Logistycznego. W roku 2009 nastąpiła kolejna reorganizacja. Rozformowano Grupy Zabezpieczenia, Zespół Zabezpieczenia Logistycznego oraz Zespół Zabezpieczenia Wydziału Dydaktycznego. W wyniku tego powstał batalion zabezpieczenia, którego formowanie rozpoczęło się w marcu, a formalnie zaczął funkcjonować od 1 kwietnia 2009 roku. Okazał się największą jednostką organizacyjną w Centrum. Składa się on z trzech kompanii - radiowej, transmisji i komutacji, logistycznej. Zmieniła się też podległość batalionu, obecnie batalion zabezpieczenia podlega bezpośrednio pod Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. 28 kwietnia odbyła się ostatnia uroczystość pożegnania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej odchodzącej co rezerwy. Byli to już żołnierze batalionu zabezpieczenia. Z dniem 1 lipca 2009 roku batalion miał już etatowego dowódcę.

 

Podstawowym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie szkolenia i funkcjonowania Centrum. Oprócz zadań bieżących kadra batalionu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. To skutkuje że żołnierze batalionu "wspomagają" Wydział Dydaktyczny w prowadzeniu zajęć jako ich kierownicy, a nie tylko instruktorzy na punktach nauczania. Z szeregów batalionu zabezpieczenia wywodzi się kompania honorowa CSŁiI, która zabezpiecza wszystkie uroczystości organizowane w Centrum jak i przez społeczność lokalną.

 

 KOMPANIA RADIOWA

Kompania radiowa realizuje zadania związane z zabezpieczeniem w mobilny sprzęt łączności radiowej zajęć terenowych ze słuchaczami CSŁiI. Zabezpiecza szkolenie w n/w specjalnościach:

 • obsługa analogowych radiostacji średniej mocy,
 • obsługa cyfrowych radiostacji średniej mocy,
 • obsługa Zautomatyzowanych Wozów Dowodzenia,
 • obsługa zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia "Łowcza/Rega",
 • rozpoznanie i walka elektroniczna.

KOMPANIA TRANSMISJI I KOMUTACJI
 

Kompania transmisji i komutacji realizuje zadania związane z zabezpieczeniem w mobilny sprzęt łączności zajęć terenowych ze słuchaczami CSŁiI. Zabezpiecza szkolenie w n/w specjalnościach:

 • obsługa ruchomych węzłów łączności cyfrowej,
 • obsługa polowego węzła informatycznego,
 • obsługa aparatowni zintegrowanego systemu teleinformatycznego "Jaśmin",
 • obsługa systemu "Szafran",
 • obsługa i naprawa urządzeń zasilających.

KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna realizuje zadania w zakresie działalności remontowej, transportowej oraz zabezpieczenia funkcjonowania obiektów szkoleniowych. Zadania kompanii obejmują:

 • zabezpieczenie w zakresie remontów i przewozów samochodowych,
 • obsługa funkcjonowania placu ćwiczeń taktycznych,
 • obsługa 2 strzelnic garnizonowych,
 • obsługa obiektów sportowych w tym m.in. hali sportowej, ośrodka sprawności fizycznej, lądowego toru przeszkód oraz boisk sportowych.

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP