Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
APARATOWNIA AWRS

Aparatownia AWRS

Przeznaczenie:

Aparatownia AWRS przeznaczona jest do sprzężenia sieci łączności radiowej pola walki z polową cyfrową siecią łączności radioliniowo - przewodowej (system STORCZYK) w zintegrowany system łączności cyfrowej (ZSŁC), który stanowi zintegrowaną polową sieć łączności szczebla taktycznego. AWRS jest przeznaczona do pracy w ruchu i na postoju. AWRS może pracować w trybie całodobowym. Podstawowym zadaniem AWRS jest zapewnienie użytkownikowi radiostacji takich samych możliwości, z jakich korzystają abonenci stacjonarnych i polowych sieci łączności telefonicznych.

AWRS

Podstawowe wyposażenie:

 • 8 radiostacji typu RRC-9311,
 • 4 bloki sprężenia radiowego UKF,
 • zintegrowany sterownik radiowych punktów dostępowych,
 • radiolinia RL-450,
 • komputer,
 • 3 konwertery optyczne KO-2,
 • 4 moduły komputerowe MK-16,
 • odbiornik GPS.

Możliwości eksploatacyjne:
AWRS realizuje integrację usług telekomunikacyjnych pomiędzy ośmioma sieciami radiowymi pola walki i systemem łączności radioliniowo-przewodowej STORCZYK- 2000 takich jak:

 • rejestracja i wyrejestrowanie radiowego punktu abonenckiego (RPA) z wielokanałowego radiodostępu simpleksowego (WRS),
 • realizacja jednocześnie ośmiu połączeń w trybie transmisji danych lub w trybie połączeń fonicznych z systemu łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP) STORCZYK- 2000 ,
 • połączenia RPA z abonentami systemu łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP) STORCZYK- 2000,
 • połączenia RPA z RPA należącymi do innej sieci radiowej, ale będącymi abonentami WRS, poprzez SŁRP,
 • przesyłanie depesz pakietowych z potwierdzeniem i bez potwierdzenia,
 • połączenia konferencyjne z abonentami systemu łączności radioliniowo-przewodowej (SŁRP) STORCZYK- 2000,
 • połączenia okólnikowe do sieci radiowych,
 • połączenie po zwolnieniu,
 • usługi półautomatycznego dostępu radiowego, poczty głosowej i SMS.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

  
 • BIP