Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki użytkuje następujące budynki zlokalizowane przy ul. Juzistek 2 w Zegrzu:

nr 1, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 31, 118, 119, 134, 175, 177, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 227, 294 (użyczony umową dla AMW na okres 10 lat do 2027 r.), 301, 309, 310, 311, 316, 317, 318, 319 i 320 w całości oraz budynki nr 4 (bez skrzydła B na parterze oraz pomieszczenia nr 06), nr 10 (bez kotłowni), nr 15 (bez pomieszczeń nr 1, 2, 3, 5, 8, 14, 15 oraz pomieszczenia sanitarnego), nr 24 (bez pomieszczeń nr 5, 6, 7, 8), nr 26 (pomieszczenia nr 3 i 4), nr 71 (bez boksów garażowych nr 8-11 i 13-14), nr 74 (bez pomieszczeń nr 1, 2, 3), nr 220 (piwnica bez pomieszczeń nr 010-021, 029 i 031-034), nr 224 (bez pomieszczeń nr 21, 23-27 oraz 15, stanowisko obsługowe nr 3), nr 228 (bez boksu garażowego nr 23), nr 229 (bez boksu garażowego nr 1 i 20), nr 296 (bez boksu garażowego nr 46), nr 297 (bez boksu garażowego nr 1), nr 321 (bez pomieszczeń nr 07, 010, 011, 012, 012a, 013, 014, 015, 016, 016a, 017, 017a, 017b, 017c, 1.33 (kotłownia) , nr 322 (bez boksu nr 1) jak również ośrodki infrastruktury specjalnej:

- Plac Treningów Ogniowych – nr 2 (dawna strzelnica w Zegrzu),
- strzelnica pistoletowa do strzelania z broni małokalibrowej,
- rzutnia granatów bojowych,
- ośrodek sprawności fizycznej,
- ośrodek szkolenia fizycznego,
- ośrodek szkolenia z regulaminów,
- plac ćwiczeń taktycznych,
- ośrodek szkolenia specjalistycznego, oraz tereny wojskowe zlokalizowane na 10 działkach o łącznej powierzchni terenu (kompleks 0-151) 108,12 ha

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki użytkuje także na terenie kompleksu K-0626 obiekt strzelnicy garnizonowej z budynkami nr 1, 2 i 3 na 4 działkach o łącznej pow. 13,33 ha, jak również następujące ośrodki infrastruktury specjalnej: strzelnicę garnizonową typu B oraz plac treningów ogniowych.

 

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP