Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Dokumenty

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r. , poz. 1764)

Pobierz

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 352)

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68)
Pobierz

Rozporądzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)

Pobierz

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172)

Pobierz

Decyzja Nr 84/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r.  zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej

Pobierz

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP