Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu RSZ.

Realizacja szkolenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki skoncentrowana jest na prowadzeniu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń wynikających z realizacji zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym.

Zadania szkoleniowe postawione przed Centrum realizowane są poprzez organizację i prowadzenie następujących rodzajów szkoleń: 

1. kursy doskonalące;
2. szkolenie służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych (podstawowe i specjalistyczne);
3. szkolenie specjalistyczne kandydatów na żołnierzy zawodowych;
4. szkolenie specjalistyczne na potrzeby kursu szeregowych przygotowujących się do egzaminu na podoficera;
5. szkolenie  specjalistyczne przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów;
6. szkolenie specjalistyczne w ramach kursów kwalifikacyjnych na stopnie etatowe: podoficer, podoficer starszy, porucznik i kapitan;
7. szkolenie przygotowujące żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. 

 

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP