Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

 ORGANIZACJA SYSTEMU SKARGOWO – WNIOSKOWEGO

W CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU

 

Na podstawie § 6 pkt 2 Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego informuję, że Komendant Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następujących terminach:

a) osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 – 16.30 (a w przypadku, gdy jest dniem wolnym, w dniu po nim następującym), lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z kpt. Kamilem ŁAWRESZUKIEM, nr telefonu 261-883-133;

b) żołnierzy służby czynnej– w każdy dzień pracy, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z kpt. Kamilem ŁAWRESZUKIEM, nr telefonu 261-883-133.

Jednocześnie informuję, że w sprawie skarg i wniosków, organ wyższego rzędu w  stosunku do Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 15 do 17, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem (nr tel. +48 261-825-750), pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 103/105, 00-912 Warszawa.

 

 

Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP