Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 października 2019
Promocja na pierwszy stopień oficerski
27 października br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja 157 żołnierzy rezerwy oraz 46 obrony terytorialnej – w tym po raz pierwszy w historii - absolwentów WOT kursu Agrykola.


Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb zabierając głos, podkreślił że wstąpienie w szeregi oficerów Wojska Polskiego to nie tylko zaszczyt, to także wyjątkowe zobowiązanie wobec ojczyzny i rodaków.

W tym wyjątkowym dniu promocji dokonali: Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Dariusz Łukowski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła i jego zastępca gen. bryg. Artur Dębczak.

Podczas ceremonii Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka reprezentował wiceminister Marek Łapiński, który odczytał jego list do promowanych żołnierzy - To miejsce podkreśla rangę uroczystości i przypomina promowanym, że jako spadkobiercy chluby oręża polskiego, muszą podążać drogą swych wielkich poprzedników, by rzetelnie i z honorem wypełniać oficerskie obowiązki - .

Natomiast prymus ppor. Maciej Szeremeta zabierając głos zapewnił że nie zawiodą pokładanego w nich zaufania i podziękował kadrze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki za przygotowanie ich do zaszczytnej funkcji oficera Wojska Polskiego.

W czasie uroczystości złożone zostały kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a promocja zakończyła się defiladą biorących niej udział pododdziałów.

Promowani przed uroczystością uczestniczyli w krótkotrwałych ćwiczeniach  wojskowych, które odbyły się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Dołączona galeria zdjęć: Promocja na pierwszy stopień oficerski
generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP