Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 października 2019
Centrum podpisało porozumienie o współpracy z UTH
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura oraz Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie dr Iwona Przychodzka 24 października br. podpisali porozumienie o współpracy.


Dokument szczegółowo określa zakres i cele współpracy uczelni oraz jednostki wojskowej. Zakłada on współpracę z zakresie patriotycznego i proobronnego wychowania studentów, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat profesjonalizacji SZ oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie daje także żołnierzom możliwość korzystania z pracowni specjalistycznych i bazy rekreacyjnej uczelni (po kosztach własnych). W czasie wizyty wyrażono także inicjatywę dotyczącą zorganizowania praktyk dla studentów Wydziału Inżynieryjnego, których celem miałoby być zapoznanie studentów ze specyfiką służby i pracy w Centrum oraz ich udział w prowadzeniu szkolenia specjalistycznego.

 „Porozumienie zostało po raz pierwszy podpisane przez CSŁiI z wyższą uczelnią i z pewnością nawiązana zostanie bliższa współpraca. Stworzy ono także dobrą możliwość popularyzacji służby wojskowej, a przede wszystkim ochotniczego szkolenia studentów w ramach programu Legia Akademicka,  jak również wymiany doświadczeń w czasie szkolenia. Robimy wszystko po to, aby zwiększyć możliwości wojskowego systemu szkolenia dla dobra SZ RP” – powiedział Komendant CSŁII  płk dr Ireneusz Fura.

Porozumienie zapewnia także prowadzenie przez przedstawicieli Centrum działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród studentów, zapraszanie ich do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo-historycznych, oświatowo-wychowawczych, promocyjno-rekreacyjnych czy też uwzględnia wymianę doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie obronności państwa.

Podpisanie porozumienie było powiązane z wizytą studentów tej uczelni w Centrum. Zaprezentowane zostały im sale wykładowe przeznaczone do nauki wojskowej łączności, informatyki, zautomatyzowanych systemów dowodzenia, pojazdy łączności i informatyki oraz broń strzelecka.

W Sali Tradycji słuchacze uczelni obejrzeli znajdujące się tam eksponaty oraz wysłuchali informacji o historii wojskowej łączności. Szczególne zainteresowanie wzbudziła niemiecka maszyna szyfrująca Enigma.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocna, a w szeregach zegrzyńskich żołnierzy w niedalekiej przyszłości znajdą się studenci tej warszawskiej uczelni.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

 

 

 

Dołączona galeria zdjęć: Centrum podpisało porozumienie o współpracy z UTH
generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP