Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 maja 2019
Obóz szkoleniowy dla uczniów z Ciechanowca
W dn. 13-17.05.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu uczestniczyli w obozie szkoleniowym zorganizowanym w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.


Zasadniczym celem tego szkolenia było doskonalenie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZ RP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej, a także podnoszenie umiejętności posługiwania się sprzętem wojskowym i rozwijanie zainteresowań.

W ramach obozu uczniowie mieli różne zajęcia z przedmiotów wojskowych m.in. inżynieryjno-saperskiego, strzeleckiego, taktyki, rozpoznania wojskowego, łączności, OPBMR, medycznego, terenoznawstwa, powszechnej OPL czy też rozpoznania wojskowego. Uczestnicy tego szkolenia uczyli się m.in. przyjmowania postaw strzeleckich, wykonywania łącznych czynności do strzelania, wybierania miejsca i wykonywania stanowiska ogniowego, zachowania się po ogłoszeniu alarmu o skażeniach, powietrznego czy też nawiązywania łączności za pomocą radiostacji małej mocy.

Szkolenie realizowane było przez dowódców (instruktorów) z Ośrodka Szkolenia Podstawowego Centrum w oparciu o obiekty szkoleniowe oraz zgodnie z Planem współpracy podległych Dowódcy Generalnemu RSZ jednostek wojsk lądowych i komórek wewnętrznych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2019 roku.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na placu ćwiczeń taktycznych z użyciem broni strzeleckiej i symulatora strzelania.

Uczniowie podczas szkolenia wykazali się zaangażowaniem, a część z nich chce związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof BARAN

 

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP