Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 października 2018
Pożar w zegrzyńskich koszarach
30 października br. przeprowadzony został ćwiczebny alarm pożarowy połączony z ewakuacją ludzi i mienia z udziałem sił i środków na terenie zegrzyńskiego kompleksu koszarowego. Efekty potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia i profesjonalizmu uczestniczących w nim osób.


Celem ćwiczenia było sprawdzenie umiejętności osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo – ewakuacyjnej w razie pożaru oraz doskonalenie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w umiejętności postepowania na wypadek pożaru.

Do szkolenia przyjęto „Założenie ćwiczebne” umożliwiające uruchomienie sił i środków własnych, a następnie współdziałających sił ratowniczych. Zakładało ono wybuch pożaru w budynku 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a w przypadku  zmiany kierunku wiatru lub niekorzystnego rozwoju sytuacji pożarowej mogło to zagrozić znajdującym się w pobliżu innym budynkom magazynowym.

W szkoleniu uczestniczyły służby dyżurne zegrzyńskiego kompleksu koszarowego, Wojskowa Straż Pożarna CSŁiI, pododdział alarmowy, grupy ewakuacyjne, siły medyczne oraz siły i środki z KP PSP, a ich działanie przeprowadzone zostało z zachowaniem obowiązujących procedur i nie budziło zastrzeżeń. 

Alarm został przeprowadzony jako wspólne zamierzenie szkoleniowe z udziałem 26. WOG, a odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie był inspektor ochrony przeciwpożarowej Centrum st. chor. sztab. Lesław Kurdziel.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof BARAN

Dołączona galeria zdjęć: Pożar w zegrzyńskich koszarach
generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl

    
  • BIP