Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 października 2018
Wręczenie broni w Centrum
1 października br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom III turnusu służby przygotowawczej.


W imieniu Komendanta broń wyróżnionym żołnierzom służby przygotowawczej wręczył Zastępca Komendanta CSŁiI ppłk Cezary Semeniuk. Uroczystość odbyła się w asyście kompanii honorowej, pocztu sztandarowego i z udziałem pododdziałów Centrum.

Zastępca Komendanta podkreślił, że to szczególny moment w życiu żołnierza związany z jego przygotowaniem bojowym oraz nakazał konieczność intensywnej realizacji szkolenia i utrzymywania dyscypliny na zajęciach. Powiedział także, że skoro ojczyzna powierza broń żołnierzowi to oczekuje, że będzie się nią dobrze posługiwał.

W czasie apelu przedstawieni zostali również nowi żołnierze zawodowi rozpoczynający swoją służbę w CSŁiI. Wyróżniono także strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej CSŁiI, za zajęcie III miejsca w konkurencji zespołowej w zawodach pożarniczych wojskowych straży pożarnych poziomu II na szczeblu Wojska Polskiego.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Centrum, a następnie rozpoczęto nowy tydzień szkoleniowy.

 

Tekst: kpt. Marcin Sochoń

 

 

 

Dołączona galeria zdjęć: Wręczenie broni w Centrum
generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl