Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 sierpnia 2018
Egzamin żołnierzy Legii Akademickiej po module podoficerskim
W czwartek, 9 sierpnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbył się egzamin po szkoleniu I turnusu modułu podoficerskiego żołnierzy Legii Akademickiej.


Celem tego sprawdzianu była ocena stopnia opanowania celów kształcenia określonych w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”.

Egzamin składał się z części teoretycznej (test z przedmiotów objętych szkoleniem) oraz praktycznej (metodyka prowadzenia zajęć z regulaminów, strzeleckiego oraz taktyki). Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w skład której wchodzili przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Wyzwaniem dla na niektórych słuchaczy była część praktyczna z metodyki prowadzenia zajęć z taktyki i strzeleckiego, ale ogólnie zdający w zdecydowanej większości poradzili sobie dobrze i bardzo dobrze co świadczy o ich zaangażowaniu w naukę na tym etapie szkolenia wojskowego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

 

 

 

Dołączona galeria zdjęć: Egzamin żołnierzy Legii Akademickiej po module podoficerskim
generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl