Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 lipca 2018
Wręczenie broni studentom w Centrum
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 2 lipca br. odbyło się uroczyste wręczenie broni dla studentów odbywających szkolenie w ramach pilotażowego programu szkolenia „Legia Akademicka”.


Uroczystość odbyła się w obecności sztandaru wojskowego, kompanii honorowej,  żołnierzy i słuchaczy kursów Centrum oraz przyjętych ochotników.

Zastępca komendanta CSŁiI ppłk Cezary Semeniuk zwracając się do zebranych przypomniał historię formacji wojskowej „Legia Akademicka”, podkreślił realizację szkolenia wojskowego zgodnie z programem, jego intensywność oraz dyscyplinę na zajęciach.

Wyróżnieni otrzymaniem broni zostali następujący żołnierze (szer.): Zuzanna Florczak, Adam Kochanek, Adrian Krawczyk oraz Robert Laskosz.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów z wyjątkiem pododdziałów przyjętych ochotników, przed którymi jeszcze wiele szkolenia wojskowego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

generuj pdf
Kontakt

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Juzistek 2
05-131 Zegrze
tel. 261883312
fax. 261883413
cslii@ron.mil.pl