BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
O KLUBIE

Klub Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu swoją działalność prowadzi w dwóch obiektach: główna siedziba (budynek nr 10) usytuowana na terenie Centrum oraz miejsce działalności amatorsko - artystycznej w byłym kasynie oficerskim (budynek nr 31).

 

 

Główna siedziba  Klubu to nowoczesny kompleks z przeznaczeniem do działalności  biurowej i konferencyjno - estradowej. Wyposażona jest w salę kinową na 300 miejsc, profesjonalną scenę, garderoby, salę konferencyjną (35miejsc) i pomieszczenia administracyjne. Odbywają się tu konferencje, koncerty, spektakle, konkursy i prelekcje dla żołnierzy oraz pracowników wojska.

 

 

Pochodzący z początku XX wieku  budynek nr 31, usytuowany jest poza terenem jednostki wojskowej. Znajdują się tam sale z przeznaczeniem do prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz działalności rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Garnizonu Zegrze. Znajduje się tu m.in. tzw. sala lustrzana  - dawna sala balowa, obecnie pełniąca funkcję sali widowiskowej, dawna jadalnia wykorzystywana jako sala muzyczno – teatralna, pracownia plastyczna, sala gier, sala kameralna, pomieszczenia reprezentacyjne, administracyjne, techniczne i socjalne.

 


Klub zabezpiecza potrzeby kulturalne, artystyczne i turystyczno - krajoznawcze kadry, pracowników wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz mieszkańców Garnizonu Zegrze.

 

Główne cele działalności Klubu:

 • tworzenie warunków do rozwoju osobowego żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin,
 • edukacja obywatelska oraz kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw środowiska wojskowego,
 • integracja wewnętrzna środowiska wojskowego,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej, poczucia estetyki i kultury osobistej uczestników działalności kulturalnej,
 • tworzenie warunków zapewniających rozwój zainteresowań indywidualnych, możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego,
 • popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i promowanie służby wojskowej w środowisku lokalnym.
 •  

 

 

Ofertę kierujemy do żołnierzy, członków ich rodzin, kadry i pracowników wojska, elewów służby przygotowawczej do NSR, byłych żołnierzy, a także do młodzieży szkolnej i akademickiej.

 

 Działalność kulturalna Klubu obejmuje między innymi: projekcje filmów fabularnych połączonych z warsztatami plastycznymi, warsztaty doskonalące dla członków sekcji zainteresowań, wykłady na temat historii regionu oraz związane z obchodami świąt państwowych i ważnych wydarzeń, konkursy wiedzy, organizację koncertów, imprez okolicznościowych, festynów, festiwali, spotkań artystycznych, wycieczek turystyczno - krajoznawczych, wyjazdów do muzeów, teatrów i kin, a także prezentację amatorskiej twórczości artystycznej.

Staramy się wykorzystywać zarówno własne możliwości, jak i inne, także interesujące propozycje ze środowisk cywilnych i wojskowych.

 

W Klubie CSŁiI działają sekcje, w których dzieci, młodzież, dorośli  oraz seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania:

 • sekcja wokalna – instruktor Stanisława Barbara Żarnowiecka,
 • sekcja plastyczna – instruktor Kinga Wilusz,
 • sekcja teatralna – instruktor Anna Kutkowska,
 • sekcja taneczna - instruktor Martyna Czarnecka,
 • Sekcja Miłośników Zegrza (seniorzy) – instruktor Karolina Wojewoda,
 • sekcja rekreacji ruchowej - zumba - instruktor Ewelina Szemplińska
 • sekcja rekreacji ruchowej - aerobic - instruktor Karolina Ziąbka.
         

 

Klub sąsiaduje z Zespołem Szkół w Zegrzu, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów kulturalnych, jak i propagowaniu pozytywnego wizerunku wojska wśród młodzieży. Utrzymuje on stały kontakt z regionalnymi stowarzyszeniami i ośrodkami kultury Garnizonu Zegrze, a w szczególności z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nieporęcie oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Legionowie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych