BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
CENTRUM POMOCY RODZINIE

      


 

INFORMACJA DLA RODZIN ŻOŁNIERZY CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI WYJEŻDŻAJĄCYCH NA MISJE POZA GRANICE KRAJU

 

W czasie przebywania żołnierza na misji poza granicami kraju, a także po jego powrocie Rodzina może korzystać z Centrum Pomocy Rodzinie (CPR), które mieści się w Klubie Centrum przy ul. Oficerska  (budynek nr 31), w sali nr 21.
Opiekunem CPR jest Szef Sekcji Wychowawczej p.o por. Marcin SOCHOŃ (tel: 261 883 612).

W czasie pozasłużbowym i w dni wole od pracy sprawy i problemy można zgłaszać do Oficera Dyżurnego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (tel. 261 883 312).

Główne zadania CPR:

    - utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny,
    - wsparcie psychologiczne członków rodzin,
    - pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itp.),
    - koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym,
    - inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych,
    - stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin,
    - organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

W CPR wydzielone jest pomieszczenie do swobodnego kontaktu internetowego rodzin z uczestnikami misji, które udostępniane jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (z jednodniowym wyprzedzeniem przekazanym opiekunowi CPR).

W wyjątkowych sytuacjach rodziny żołnierzy mogą kontaktować się bezpośrednio z Komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr.  Ireneuszem FURĄ (tel: 261 883 505)

Po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania opiekunowi CPR można zasięgnąć konsultacji w sprawach m.in.:

    - finansowych,
    - prawnych,
    - personalno-kadrowych.

Do dyspozycji rodzin uczestników misji pozostaje także:

Ksiądz Kapelan - ks. por. Antoni Humeniuk (tel.: 261 883 032),  (692 498 502).

Oficer Prasowy - kpt. Krzysztof BARAN (tel.: 261 883 378), (722 380 054)

Psycholog Konsultant ds. profilaktyki psychologicznej - p. Joanna Rachuba (tel: 261 883 616),  - termin konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Kierownik Klubu Centrum - p. Katarzyna Cichocka (tel: 261 883 614).

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych