BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
KLUB HDK

  KLUB HDK PCK LEGION

ODDZIAŁ PRZY CSŁII

 

 

 


KONTAKT

PREZES
KLUBU HDK PCK LEGION
plut. Robert KOWALEWSKI
tel. kom. 509 139 727

e-mail: hdklegion@gmail.com

 
KOORDYNATOR

ODDZIAŁU KLUBU HDK PCK LEGION
przy

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
st. chor. sztab. Mirosław POSŁUSZNY
tel. kom. 601 284 661

e-mail: miron.pl@wp.eu


portal informacyjny: www.legionhdk.pl

 

    W 1998 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki reaktywowano Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, który został powołany w 1986 roku przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Jest on największym klubem HDK w powiecie legionowskim. 22 marca 2012 roku odbyły się wybory w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie. Po 56. latach przewodnictwa Zarządem Rejonowym PCK w Legionowie przez doktora Zygmunta Pryszmonta, zastąpił go długoletni Prezes Klubu HDK PCK przy CSŁiI starszy chorąży rezerwy Tadeusz Kowalewski. W związku, że w statucie PCK nie można pełnić dwóch funkcji jednocześnie, nowym prezesem Klubu HDK został wybrany major rezerwy Grzegorz Foryszewski, a wiceprezesem starszy chorąży Mirosław Posłuszny. Wybory odbyły się 20 września 2012 roku w Klubie CSŁiI. Oprócz wyżej wymienionych do składu zarządu wybrany został także starszy chorąży rezerwy Tadeusz Kowalewski oraz plutonowy Robert Kowalewski.

 


  

 

    Klub HDK PCK jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew, a wśród jego krwiodawców są żołnierze zawodowi, pracownicy resortu obrony narodowej, żołnierze służby przygotowawczej i emeryci wojskowi. Współpracuje on z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszeniem Transplantacji Serca Koło Warszawskie, Klubem HDK PCK przy MPK w Poznaniu, jak również z innymi instytucjami i placówkami w Polsce. Ta działalność wzbogaca funkcjonowanie Klubu o nowe rozwiązania. Należy do najlepszych klubów województwa mazowieckiego pod względem ilości oddanej krwi, jak i działalności społecznej, co zostało wykazane na Konferencjach Sprawozdawczo-Wyborczych Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Klub HDK PCK jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew.   

 

Działalność Klubu HDK PCK przy CSŁiI w latach 1986 - 2016

 

 Okres oddania
(rok)

Stacja krwiodawstwa wojskowa

Stacja krwiodawstwa cywilna

Suma oddanej krwi w ml.

Ilość akcji

1986

29 000

-

29 000

4

1987

185 360

-

185 360

6

1988

152 810

-

152 810

8

1989

105 700

20 470

126 170

8

1990

200 000

20 000

220 000

8

1991

233 080

6 610

239 690

8

1992

410 150

2 950

413 100

8

1993

372 800

5 850

378 650

6

1994

348 900

-

348 900

4

1995

275 600

-

275 600

4

1996

268 050

-

268 050

4

1997

121 650

-

121 650

4

1998

119 000

-

119 000

4

1999

525 750

45 010

570 760

22

2000

1 025 610

174 840

1 200 450

48

2001

979 220

159 390

1 138 610

39

2002

883 160

126 480

1 009 640

32

2003

702 150

118 850

821 000

35

2004

663 150

62 450

725 600

32

2005

748 650

66 600

815 250

28

2006

792 450

33 650

826 100

27

2007

650 000

72 000

722 000

24

2008

581 850

41 400

623 250

25

2009

182 250

12 600

194 850

12

2010

137 600

22 500

161 550

10

2011

191 250

22 950

214 200

14

2012

193 500

2 700

196 200

12

2013

214 900

25 400

240 300

20

2014

233 100

29 250

262 350

19

2015

280 200

7 200

287 400

15

2016

191 700

4 500

196 200

12

RAZEM

11 998 590

1 083 650

13 083 690

502

 

 

    W latach 1986-2016 do Klubu HDK przy CSŁiI należało 19 406 członków i zorganizowane zostały 502 akcje oddawania krwi.


 

 

 


 

 

    W propagowaniu idei czerwonokrzyskiej Klub nieocenioną pomoc otrzymuje od Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz coraz szerszej rzeszy ludzi dobrej woli powiatu także sponsorów do których od lat należy Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

 


 

    Zarząd Klubu, gorąco dziękuje wszystkim,  którzy przyczynili się do osiągnięć naszego środowiska. Mamy nadzieję na dalszą tak dobrą współpracę ze wszystkimi osobami, środowiskami, instytucjami i stowarzyszeniami, którym bliskie są dobro i szlachetność drugiego człowieka.

   
Z dniem 1 grudnia 2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przyłączony jako oddział do Klubu HDK PCK LEGION. Jego koordynatorem jest st. chor. sztab. Mirosław Posłuszny.   
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych