BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Batalion Zabezpieczenia

 

BATALION ZABEZPIECZENIA

     Batalion zabezpieczenia jako pododdział Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w 1997 roku funkcjonował jako batalion zabezpieczenia i obsługi. Składał się z kompanii radiowej, kompanii telegraficzno-telefonicznej i kompanii łączności. Pododdział ten w tym czasie podlegał pod Szefa Logistyki CSŁiI. W wyniku zmian organizacyjnych zlikwidowano batalion zabezpieczenia i kompanię logistyczną. W miejsce batalionu utworzono dwie Grupy Zabezpieczenia o takiej samej strukturze, a w miejsce kompanii logistycznej utworzono Zespół Zabezpieczenia Logistycznego. W roku 2009 nastąpiła kolejna reorganizacja. Rozformowano Grupy Zabezpieczenia, Zespół Zabezpieczenia Logistycznego oraz Zespół Zabezpieczenia Wydziału Dydaktycznego. W wyniku tego powstał batalion zabezpieczenia, którego formowanie rozpoczęło się w marcu, a formalnie zaczął funkcjonować od 1 kwietnia 2009 roku. Okazał się największą jednostką organizacyjną w Centrum. Składa się on z trzech kompanii - radiowej, transmisji i komutacji, logistycznej. Zmieniła się też podległość batalionu, obecnie batalion zabezpieczenia podlega bezpośrednio pod Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. 28 kwietnia odbyła się ostatnia uroczystość pożegnania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej odchodzącej co rezerwy. Byli to już żołnierze batalionu zabezpieczenia. Z dniem 1 lipca 2009 roku batalion miał już etatowego dowódcę.

     Rozkazem Ministra Obrony Narodowej podpułkownik Mieczysław Hucał został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu zabezpieczenia. Podstawowym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie szkolenia i funkcjonowania Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Oprócz zadań bieżących kadra batalionu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. To skutkuje że żołnierze batalionu "wspomagają" Wydział Dydaktyczny w prowadzeniu zajęć jako ich kierownicy, a nie tylko instruktorzy na punktach nauczania. Z szeregów batalionu zabezpieczenia wywodzi się kompania honorowa CSŁiI, która zabezpiecza wszystkie uroczystości organizowane w Centrum jak, i przez społeczność lokalną.


 

KOMPANIA RADIOWA

   Kompania radiowa realizuje zadania związane z zabezpieczeniem w mobilny sprzęt łączności radiowej zajęć terenowych ze słuchaczami CSŁiI. Zabezpiecza szkolenie w n/w specjalnościach:

 • obsługa analogowych radiostacji średniej mocy,
 • obsługa cyfrowych radiostacji średniej mocy,
 • obsługa Zautomatyzowanych Wozów Dowodzenia,
 • obsługa zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia "Łowcza/Rega",
 • rozpoznanie i walka elektroniczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMPANIA TRANSMISJI I KOMUTACJI
 
Kompania transmisji i komutacji realizuje zadania związane z zabezpieczeniem w mobilny sprzęt łączności zajęć terenowych ze słuchaczami CSŁiI. Zabezpiecza szkolenie w n/w specjalnościach:
 • Obsługa ruchomych węzłów łączności cyfrowej,
 • Obsługa polowego węzła informatycznego,
 • Obsługa aparatowni zintegrowanego systemu teleinformatycznego "Jaśmin",
 • Obsługa systemu "Szafran",
 • Obsługa i naprawa urządzeń zasilających.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 


KOMPANIA LOGISTYCZNA


Kompania logistyczna realizuje zadania w zakresie działalności remontowej, transportowej oraz zabezpieczenia funkcjonowania obiektów szkoleniowych. Zadania kompanii obejmują:
 • zabezpieczenie w zakresie remontów i przewozów samochodowych
 • obsługa funkcjonowania placu ćwiczeń taktycznych
 • obsługa 2 strzelnic garnizonowych
 • obsługa obiektów sportowych w tym m.in. hali sportowej, ośrodka sprawności fizycznej, lądowego toru przeszkód oraz boisk sportowych.

 

 

 
 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych