BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego

 

 

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego prowadzi szkolenie specjalistyczne w ramach służby kandydackiej przygotowujące do zawodowej służby wojskowej. Realizuje także szkolenie kursowe kadry i pracowników wojska w ramach systemu doskonalenia zawodowego, szkolenia żołnierzy rezerwy oraz szkolenie specjalistyczne na potrzeby WAT, WOSWL, SPWLąd oraz AON.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych