BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
PRZEZNACZENIE

     Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Generalnemu RSZ.

 

Realizacja szkolenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki skoncentrowana jest na prowadzeniu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń wynikających z realizacji zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym.


       Zadania szkoleniowe postawione przed Centrum realizowane są poprzez organizację i prowadzenie następujących rodzajów szkoleń:


       1. kursy doskonalące;
       2. szkolenie służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych (podstawowe i specjalistyczne);
       3. szkolenie specjalistyczne kandydatów na żołnierzy zawodowych;
       4. szkolenie specjalistyczne na potrzeby kursu szeregowych przygotowujących się do egzaminu na podoficera;
       5. szkolenie  specjalistyczne przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów;
       6. szkolenie specjalistyczne w ramach kursów kwalifikacyjnych na stopnie etatowe: podoficer, podoficer starszy, porucznik i kapitan;
       7. szkolenie przygotowujące żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

 

Powyższe szkolenia odbywają się w ramach systemu doskonalenia zawodowego oraz współpracy z:

      1. Akademią Sztuki Wojennej;
      2. Wojskową Akademią Techniczną;
      3. Akademią Marynarki Wojennej;
      4. Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych;
      5. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;
      6. Szkołą Podoficerską Wojsk Lądowych;
      7. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej;
      8. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.


 
 

 

 

 

 

Kurs w zakresie użytkowania terminali satelitarnychSzkolenie podstawowe żołnierzy służby przygotowawczejSzkolenie specjalistyczne żołnierzy służby przygotowawczej
Szkolenie podchorążych WAT

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych