BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Żołnierze służby przygotowawczej po egzaminie
24.11.2017
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 23-24 listopada br. 158 żołnierzy służby przygotowawczej zdawało egzamin po szkoleniu podstawowym.

Egzamin jest integralną częścią szkolenia podstawowego i stanowi podstawę do dokonania oceny poziomu wyszkolenia. W jego trakcie ochotnicy poddawani byli sprawdzianowi z wychowania fizycznego (podciąganie na drążku lub uginanie ramion w podporze na ławeczce, bieg na 1000 m (kobiety) 3000 m (mężczyźni), wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego w formie „pętli taktycznej” (pokonanie terenu na polu walki na odległość 30 m czołgając się ze skrzynią o wadze 20 kg, udzielanie pomocy przedmedycznej, rozpoznanie pola walki i orientowanie się w terenie, nawiązywanie i utrzymywanie łączności, zachowanie z użyciem BMR, rzut granatem treningowym)  oraz egzaminowi ze strzelania szkolnego nr 2 w postawie leżącej.


Wyzwaniem dla niektórych z nich było działanie żołnierza na polu walki - pokonanie terenu ze skrzynią o wadze 20 kg, ale ogólnie poradzili sobie dobrze i bardzo na egzaminie. 

Po szkoleniu podstawowym rozpoczną miesięczne szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne, wymagane dla danej specjalności wojskowej. Zegrzyńskie Centrum opuszczą końcem grudnia 2017 roku.

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych