BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Święto Wojsk Łączności i Informatyki w Centrum
18.10.2017
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w dn. 18 października 2017 r. odbyły się obchody święta Wojsk Łączności i Informatyki.

    Święto WŁiI odbywa się w Siłach Zbrojnych RP na pamiątkę wykonania stałego połączenia pocztowego pomiędzy Krakowem a Wenecją. To ważne przedsięwzięcie zrealizowano 18 października 1558 roku, dzięki staraniom króla Zygmunta II Augusta

    Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 8.00 w Kościele Garnizonowym w Zegrzu pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego ks. płk. Zenona Surmy.

    W uroczystości, która odbyła się w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki uczestniczyli zaproszeni goście: Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego ks. płk Zenon Surma, także były proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu i kapelan CSŁiI, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Józef Zając, byli komendanci (i zastępcy komendantów) WSOWŁ i Centrum, przedstawiciele lokalnych jednostek wojskowych, władz i instytucji współpracujących z CSŁiI oraz żołnierze i pracownicy Centrum. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia Centrum mjr Piotr Osiński.

 

 

 

    Zabierając głos Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura powiedział, że w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki szkolą się specjaliści łączności i informatyki, którzy mają sprostać wyzwaniom współczesnych potrzeb wojska, a przy tym pogłębiać swoje wiedzę, podwyższać kwalifikacje oraz poszerzać ofertę szkoleniową Centrum.

   Życzył wszystkim łącznościowcom i informatykom wszystkiego najlepszego, satysfakcji ze służby i pracy, ale również realizacji planów zawodowych i prywatnych.

   Następnie wręczył statuetkę ks. płk. Zenonowi Surmie i podziękował mu za okazywaną życzliwość, za działalność władz kościelnych na rzecz zegrzyńskiej społeczności.

   Podczas uroczystość wręczone były akty mianowań, listy gratulacyjne  oraz odznaczenia resortowe a zakończyła się ona pieśnią reprezentacyjną WP i meldunkiem o jej zakończeniu.

 

 >>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych