BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Ochotnicy rozpoczęli służbę
05.05.2017
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 4 i 5 maja br. 157 ochotników zostało przyjętych do odbywania służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

    Ochotnicy stawili się zgodnie z kartami powołania w zegrzyńskiej jednostce wojskowej, gdzie m.in. potwierdzili swoje dane osobowe, odbyli rozmowę z oficerem wychowawczym i psychologiem, otrzymali mundury i indywidualne wyposażenie wojskowe. Za nimi jest także pierwszy żołnierski posiłek, podstawowe badania lekarskie i fryzjer.

 

    Ostatecznie zostali skoszarowani w Ośrodku Szkolenia Podstawowego, który przez kolejne trzy miesiące będzie ich drugim domem. Ochotnicy w dniu przyjęcia stali się żołnierzami, otrzymali tytuł elewa i rozpoczęli służby przygotowawczej. Przyjęcie ochotników odbyło się na bazie obiektów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

 

    W ramach trwającego trzy miesiące szkolenia podstawowego - uczestnicząc w zajęciach z regulaminów, strzeleckiego, budowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, taktyki, obrony przeciwlotniczej, inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia czy też wychowania fizycznego - poznają „abecadło” żołnierskiej służby. Ostatni miesiąc ich szkolenie w ramach służby przygotowawczej, to szkolenie specjalistyczne, w ramach którego zdobędą podstawową wiedzę zgodnie ze specjalnościami wojskowymi. Pod koniec odbywania służby przygotowawczej będą mieli także możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

   Zgłaszając się na ochotnika do wojska większość z tych młodych ludzi chce swoją przyszłość związać z wojskiem. Dużą rolę w tym ważnym wyborze odgrywają tradycje rodzinne czy też własny rozwój. Słowa przysięgi wojskowej ochotnicy wypowiedzą 9 czerwca br. w zegrzyńskim ośrodku szkolenia.

 

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych