BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Roczna odprawa Komendanta Centrum
06.02.2017
2 lutego br. odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-koordynacyjna Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

    Celem odprawy była ocena stopnia wykonania zadań w 2016 roku, doprecyzowanie i koordynacja zasadniczych zamierzeń z działalności w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyła kierownicza kadra zegrzyńskiego Centrum. Odprawę prowadził Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura. Po jej rozpoczęciu szefowie komórek wewnętrznych omówili realizację zadań w 2016 roku, zasadnicze zamierzenia w 2017 r., a także przedstawili swoje wnioski. Następnie Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, dokonał oceny stopnia wykonania zadań w CSŁiI w 2016 roku.

 

 

    Najważniejsze zadania szkoleniowe zrealizowane w 2016 roku w zegrzyńskim ośrodku szkolenia to: kursy doskonalące (ilość kursów 261/ ilość słuchaczy 3344), szkolenie służby przygotowawczej (3/347), szkolenie na potrzeby Podoficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych (10/677), Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (12/138), Wojskowej Akademii Technicznej (11/289), Akademii Sztuki Wojennej (1/18), językowe (3/44) oraz żołnierzy rezerwy (4/303). Łącznie w 2016 r. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zrealizowało 305 kursów i szkoleń specjalistycznych na których przeszkolono 5160 uczestników, a 383 słuchaczy odbyło w Centrum egzamin eksternistyczny z języka angielskiego ( poziom I i II)

Mając na uwadze 2017 rok płk dr Fura przedstawił główne zadanie szkoleniowe stojące przed Centrum, a także jego główny wysiłek szkoleniowy w tym roku. Zostanie on skupiony na szkoleniu przygotowującym żołnierzy do wykonywania zadań w ramach PKW oraz szkoleniu służby przygotowawczej i żołnierzy rezerwy. Ważnym zadaniem będzie kształcenie specjalistyczne kandydatów na podoficerów na potrzeby Sił Zbrojnych, optymalizacja procesu szkolenia i kształcenia poprzez wdrażanie do oferty szkoleniowej modułu kształcenia na odległość (e-learningu), doskonalenie zdolności do wykonania zadań mobilizacyjnych oraz kierowania jednostkami szkolnictwa wojskowego podczas kryzysu i wojny w ramach Wojennego Systemu Dowodzenia, a także utrzymywanie w gotowości wydzielane zgodnie z planem siły i środki do udziału w sytuacjach kryzysowych.

    Natomiast główny wysiłek szkoleniowy zostanie skupiony na szkoleniu służby przygotowawczej (3 turnusy), treningu sztabowym ZAPAS-17, realizację krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych, kursów specjalistycznych, języka angielskiego, ćwiczeń oficerów rezerwy, szkoleń na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto zegrzyńskie Centrum uczestniczyć będzie w ćwiczenie PKW KFOR, zabezpieczać Mistrzostwa w pięcioboju wojskowym. Ważnym przedsięwzięciem będą obchody z okazji 20-lecia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

    Na zakończenie Komendant Centrum płk dr Fura podziękował zebranym za duże zaangażowanie w realizację zadań i bardzo dobre wywiązywanie się ze swoich obowiązków w 2016 roku, życząc powodzenia w 2017 roku. 

 

kpt. Krzysztof BARAN


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych