BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Szkolenie traktować jako najważniejsze zadanie pokoju
31.01.2017
31 stycznia br. w CSŁiI odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna nt. : „Wnioski i doświadczenia z realizacji procesu szkolenia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w 2016 roku”.

   W naradzie uczestniczył Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, kierownicza kadra Centrum, dowódcy kompanii oraz kierownicy cykli przedmiotowych. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Sekcja Metodyki Nauczania oraz  Nieetatowa Sekcja Wykorzystania Doświadczeń.

 

    Głównym celem narady było rozwiązywanie problemów szkoleniowo – metodycznych, analiza bieżącej sytuacji szkoleniowej oraz wypracowanie wniosków i wytyczanie kierunków dalszej działalności w tym zakresie.

Podczas narady omawiane były m.in. wnioski i doświadczenia z działalności szkoleniowo – metodycznej w Centrum, szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej, kursowego i programowego w batalionie zabezpieczenia oraz analiza udziału żołnierzy Centrum w kursach w jednostkach szkolnictwa wojskowego w 2016 r.

 

    W ramach narady odbyło się także szkolenie kierowniczej kadry Centrum z zakresu Systemu Wykorzystania Doświadczeń oraz szkolenia uzupełniającego kadry Centrum i szkolenia pracowników RON z wykorzystaniem e-learningu.

     „Szkolenie traktować jako najważniejsze zadanie pokoju” – to główny wniosek wynikający z narady. Opracowany system działalności szkoleniowo - metodycznej w Centrum zapewnił utrzymanie dobrego,  na wysokim merytorycznym i metodycznym poziomie przygotowania kadry dowódczej i dydaktycznej do realizacji procesu szkolenia.

    Sprecyzowane wnioski zostaną wdrożone do działalności służbowej i przyczynią się do jeszcze lepszej jego jakości w zegrzyńskiej „kuźni łącznościowców”.

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych