BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Szkolenie nauczycieli zakończone w Centrum
19.04.2016
15 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zakończyło się szkolenie instruktorsko-metodyczne nauczycieli prowadzących przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa.

W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczył p.o. Dyrektora Departamentu Komunikacji  Społecznej MON Michał Wiater, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON Waldemar Zubek, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, Szef Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia DG RSZ pułkownik Włodzimierz Chupka.

 

P.o. Dyrektora DKS MON Michał Wiater wręczył nauczycielom certyfikaty z uczestnictwa w kursie, podziękował im za udział w tym przedsięwzięciu, a organizatorom za jego przeprowadzenie. 

 

 

 

Celem kursu było ujednolicenie procesu szkolenia młodzieży klas wojskowych w oparciu o zajęcia programowe, na podstawie „Minimum Programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia", podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów zawartych w Minimum, a także ich przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą tak, aby szkoła mogła jak najlepiej wykwalifikować młodzież do dobycia skróconej służby przygotowawczej.

W ramach szkolenia nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu z następujących przedmiotów m. in. metodyki, szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego, wychowania fizycznego, OPBMR, łączności, terenoznawstwa, a ponadto zostaną zapoznani z przepisami ubiorczymi (aspekty prawne), wnioskami ze współpracy MON ze szkołami prowadzącymi „klasy wojskowe”, zmianami w programie służby przygotowawczej, odbywaniem czynnej służby wojskowej i tworzenia OT.

Przyjęte rozwiązania organizacyjno-szkoleniowe spełniły oczekiwania nauczycieli, co wyraziło się w ich opiniach na podsumowaniu kursu.

Organizatorem szkolenia przeprowadzonego w oparciu o bazę szkoleniową Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki był Departament Komunikacji Społecznej MON oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 >>UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA<<

>>SZKOLENIE STRZELECKIE<<

>>POKAZ SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI NA PLACU ĆWICZEŃ<<

>>SZKOLENIE I POKAZ SPRZĘTU<<

>>KONCERT REPREZANTYCYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych