BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Podsumowanie siódmego roku działalności batalionu zabezpieczenia
06.04.2016
4 kwietnia br. odbyło się podsumowanie siódmego roku działalności batalionu zabezpieczenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

W podsumowaniu uczestniczył Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, dowódca batalionu zabezpieczenia ppłk Mieczysław Hucał oraz żołnierze batalionu. W swoim przemówieniu Komendant Centrum płk dr Fura  zaapelował o kontynuowanie i nie obniżanie wysokiego poziomu realizacji zadań przez stan osobowy batalionu.

 

Następnie wręczył 5 coinów żołnierzom batalionu. Natomiast ppłk Hucał wyróżnił swoich podwładnych listami gratulacyjnymi, a dyplom uznania otrzymał dowódca kompanii radiowej kpt. Piotr Osiński.

***

Batalion zabezpieczenia jako pododdział Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w 1997 roku funkcjonował jako batalion zabezpieczenia i obsługi. Składał się z kompanii radiowej, kompanii telegraficzno-telefonicznej i kompanii łączności. Pododdział ten w tym czasie podlegał pod szefa Logistyki CSŁiI. W wyniku zmian organizacyjnych zlikwidowano batalion zabezpieczenia i kompanię logistyczną.

W miejsce batalionu utworzono dwie grupy zabezpieczenia o takiej samej strukturze, a w miejsce kompanii logistycznej utworzono Zespół Zabezpieczenia Logistycznego. W roku 2009 nastąpiła kolejna reorganizacja. Rozformowano grupy zabezpieczenia, Zespół Zabezpieczenia Logistycznego oraz Zespół Zabezpieczenia Wydziału Dydaktycznego. W wyniku tego powstał batalion zabezpieczenia, którego formowanie rozpoczęło się w marcu, a formalnie zaczął funkcjonować od 1 kwietnia 2009 roku. Okazał się największą jednostką organizacyjną w Centrum. Składa się on z trzech kompanii – radiowej, transmisji i komutacji, logistycznej. Zmieniła się też podległość batalionu, obecnie batalion zabezpieczenia podlega bezpośrednio pod Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. 28 kwietnia odbyła się ostatnia uroczystość pożegnania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej odchodzącej co rezerwy. Byli to już żołnierze batalionu zabezpieczenia.

Z dniem 1 lipca 2009 roku batalion miał już etatowego dowódcę. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej podpułkownik Mieczysław Hucał został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu zabezpieczenia. Podstawowym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie szkolenia i funkcjonowania Centrum. Oprócz zadań bieżących kadra batalionu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. To skutkuje, że żołnierze batalionu „wspomagają” Wydział Dydaktyczny w prowadzeniu zajęć jako ich kierownicy, a nie tylko instruktorzy na punktach nauczania. Z szeregów batalionu zabezpieczenia wywodzi się kompania honorowa CSŁiI, która zabezpiecza wszystkie uroczystości organizowane w Centrum, jak i przez społeczność lokalną. Pomimo dużej ilości przedsięwzięć, batalion zabezpieczenia wykonuje wszystkie stawiane przed nim zadania i z każdym następnym stara się realizować je na coraz wyższym poziomie.

 

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

Zdjęcia: Karolina Wojewoda

Tekst: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych