BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Zawody użyteczno-bojowe sekcji OPBMR
02.05.2018
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 27 kwietnia br. odbyły się zawody użyteczno-bojowe nieetatowych sekcji Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) na szczeblu batalionu zabezpieczenia.

Celem tego przedsięwzięcia było sprawdzenie poziomu wyszkolenia żołnierzy z OPBMR, a także wyłonienie najlepszych sekcji w batalionie zabezpieczenia. Żołnierze podczas tego sprawdzianu mieli do wykonania takie zadania: m.in. nakładanie ogólnowojskowej odzieży ochronnej oraz filtracyjnej maski przeciwgazowej, przygotowanie indywidualnego zestawu samochodowego IZS i rentgenoradiometru DP-75 do pracy oraz wykrywanie środków duszących i ogólnotrujących w silnym zadymieniu.

 

 

W wyniku rywalizacji ich klasyfikacja przedstawia się następująco:   

Klasyfikacja ogólna (łącznie SWiMSk i SLSk):
I miejsce – żołnierze z kompanii radiowej - 191 pkt.;
II miejsce – żołnierze z kompanii logistycznej - 161;
III miejsce – żołnierze z kompanii transmisji i komutacji - 154.

Sekcje wykrywania i monitorowania skażeń:
I miejsce – żołnierze z kompanii radiowej – 92 pkt.;
II miejsce – żołnierze z kompanii logistycznej – 86;
II miejsce – żołnierze z kompanii transmisji i komutacji – 57.

Sekcje likwidacji skażeń: 

I miejsce – żołnierze z kompanii radiowej – 99 pkt.;
II miejsce – żołnierze z kompanii transmisji i komutacji – 97;
III miejsce – żołnierze z kompanii logistycznej – 75.

 

Zawody zostały zrealizowane na wysokim poziomie zgodnie z ich regulaminem, a żołnierze sekcji wykazali się dużym zaangażowaniem. Przewodniczącym komisji sędziowskiej był zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia major Piotr Osiński.

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych