BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Wybory Podoficera i Szeregowego Roku 2017
27.12.2017
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu 29 listopada 2017 roku odbyły się wybory Podoficera i Szeregowego Roku 2017.

Na podstawie konkursu oraz w wyniku posiedzenia komisji i głosowania Podoficerem Roku 2017 został wybrany st. chor. Przemysław Michalik, natomiast  Szeregowym Roku 2017 wybrano szer. Marcina Sitarskiego.

 

 

Podczas spotkania podoficerów i  szeregowych Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura pogratulował i wręczył nagrody rzeczowe wybranym żołnierzom Centrum.

***

 

St. chor. Przemysław Michalik jest podoficerem specjalistą Cyklu Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w ramach kursów specjalistycznych organizowanych w CSŁiI. Bierze udział w pracach wdrożeniowych i badawczych. Prowadził także szkolenia zgrywające, a w końcowym etapie uczestniczył w pracach komisji certyfikujących grupy łączności kolejnych zmian PKW Afganistan. W działalności dydaktycznej odznacza się szczególną solidnością i zaangażowaniem.  

 

Szer. Marcin Sitarski pełni obowiązki na stanowisku kierowcy – elektromechanika kompanii radiowej w batalionie zabezpieczenia Centrum. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków na zajmowanym stanowisku. Jest żołnierzem  zdyscyplinowanym oraz dobrze wyszkolonym. Przejawia duże zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz dobrą znajomość wiedzy fachowej, którą dzieli się z innymi. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz chęcią pomocy innym.

 

 

Zdjęcia: kpr. Karol Grajczyk

 

 

 >>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<

 

 

Tekst: kpt. Krzysztof Baran


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych