BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
AKTUALNOŚCI
Przed Świętami pamiętamy o osobach szczególnie ważnych dla Centrum
22.12.2017
21 i 22 grudnia br. tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zapalone zostały znicze na grobie i miejscach pamięci osób szczególnie ważnych dla Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

W piątek, 22 grudnia br. przy tablicach upamiętniających gen. bryg. Heliodora Cepy – uczestnika powstania wielkopolskiego i zasłużonego łącznościowca i mjr. Konstantego Radziwiłła znajdujących się na terenie Centrum znicze zapalił komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura oraz zastępca komendanta CSŁiI ppłk Cezary Semeniuk.

 

Dzień wcześniej, delegacja Centrum zapaliła znicz na grobie patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy, znajdującym się w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

 


Żołnierska Pamięć to żołnierska powinność, wyraz szacunku oraz kultywowanie i pielęgnowanie pamięci o tych, którzy polegli w walce o niepodległość Polski, broniąc naszej ojczyzny czy też poświęcili dla niej swoje zdrowie. Cyklicznie w akcję włączają się żołnierze Centrum, oddając hołd zasłużonym żołnierzom w ich miejscach spoczynku.

 

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

 

Zdjęcia: st. szer. Grzegorz Karolkiewicz, kpt. Marcin Sochoń, Dariusz Klimkowski

 

>>WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII<<