BIP
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
SAMOOBRONA KOBIET

 

 

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki bierze udział w projekcie bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach – w tym także w Zegrzu. 

Najlepsi wojskowi instruktorzy uczą i pokazują Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

Zajęcia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbywają się na hali sportowej w godz. 9.00-10.45 w następujących terminach: 03.12.2016 r., 14.01.2017 r., 04.02.2017 r., 04.03.2017 r., 01.04.2017 r., 06.05.2017 r. oraz 03.06.2017 r.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia kobiet w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki udziela Kierownik Wychowania Fizycznego i Sportu CSŁiI mjr Marek Grobel tel. 603 958 707.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy także przedstawicieli mediów. Akredytacje prowadzi Oficer Prasowy CSŁiI kpt. Krzysztof Baran tel. 772 380 054 e-mail: cslii.rzecznik@ron.mil.pl. Przy zgłaszaniu proszę podać następujące dane: imię i nazwisko, numer legitymacji prasowej, nazwę redakcji oraz telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć także na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Samoobrona Kobiet.

 

 >>ZASADY UDZIAŁU<<

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych